เอเปคกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

14 มิถุนายน 2022 เอกพงษ์ หริ่มเจริญ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.

การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้สร้างความตระหนักให้กับเราถึงประโยชน์และความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ปัญหาสำหรับประชาชน ธุรกิจ และรัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แม้ว่าวันที่เลวร้ายที่สุดของการจำกัดการระบาดใหญ่และการล็อกดาวน์กำลังผ่านไป การริเริ่ม “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” จะยังคงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเส้นทางดิจิทัลของเศรษฐกิจ

ผลงานล่าสุดภายของคณะทำงาน Digital Economy Steering Group (DESG) ของเอเปคช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญนี้ผ่านรายงานฉบับใหม่ เรื่อง Policy Recommendations: Digital Permitting and E-Government Measures to Advance the Post-COVID-19 Economic Recovery ซึ่งเน้นย้ำถึงองค์ประกอบสำหรับวาระของรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นกูญสำคัญของงาน

รายงานดังกล่าวให้ข้อเสนอแนะแก่เศรษฐกิจเอเปกที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งเสริมกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาต (digitalization of licensing and permitting: L&P) แบบดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการลงทุนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม “การทำธุรกิจ” แนวทางดังกล่าวรวมถึงข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกรณีศึกษาจากเศรษฐกิจของเอเปคในระยะต่าง ๆ ของการพัฒนา โดยให้มุมมองที่แตกต่างจากเทศบาลและรัฐบาลในประเทศที่กำลังดำเนินโครงการริเริ่มกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาตดิจิทัล

รายงานเสนอคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับผู้กำหนดนโยบายของเอเปค

1. กำหนดและพัฒนาหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตดิจิทัลแบบ “องค์รวม”

2. แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองและความเป็นผู้นำในการทำให้กระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาตเป็นดิจิทัล

3. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและนโยบายที่เอื้ออำนวย

4. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างขีดความสามารถในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. พัฒนารูปแบบการรับรองระดับภูมิภาคเพื่อช่วยในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจว่ากระแสการลงทุนจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นหลังโควิด-19 ขั้นตอนแบบกระดาษที่ล้าสมัยนั้นไม่มีประสิทธิภาพและมีส่วนทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการและการพัฒนาที่สำคัญ

ความล่าช้าดังกล่าวทำให้ต้นทุนในการลงทุนเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปสู่การว่างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง การชำระเงินแบบออฟไลน์สำหรับบริการกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาตและฐานข้อมูลของรัฐบาลที่ไม่มีการเชื่อมโยงและไม่มีการเชื่อมโยงมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลภายในระบบ เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ จะเก็บค่าธรรมเนียมในขั้นตอนต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสในการทุจริต

โควิด-19 ทำให้ปัญหาที่มีอยู่ดังกล่าวรุนแรงขึ้นด้วยกระบวนการกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาต แบบดั้งเดิมยิ่งชะลอตัวยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากเขตเศรษฐกิจที่พึ่งพากระบวนการแบบตัวต่อตัวและแบบใช้กระดาษมากเกินไปถูกบังคับให้กำหนดนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมและจัดการด้วยแรงงานที่จำกัด การระบาดใหญ่ทั่วโลกทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดา จากข้อมูลของธนาคารโลก ร้อยละ 61 ของ 190 ประเทศที่ติดตามการขอใบอนุญาตที่ถูกระงับชั่วคราว ณ เดือนพฤษภาคม 2020 เนื่องจากโควิด-19

ความท้าทายเหล่านี้เร่งให้กระแสการเข้าสู่ระบบดิจิทัลของบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การลงทุน การศึกษาและการก่อสร้างในวงกว้างขึ้น เพื่อระบุประเด็นสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง สิ่งนี้เกิดขึ้นจากความยินดีที่จะบริการกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาตไปสู่ระบบดิจิทัลนำไปสู่กระบวนการที่รวดเร็ว โปร่งใสมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายน้อยลง การปฏิรูปดังกล่าวสามารถปรับปรุงอัตราการจ้างงาน ลดโอกาสในการทุจริต เพิ่มรายได้ของรัฐบาลจากการรับภาษี และเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างในระดับมหภาค

ในขณะที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ หลุดพ้นจากภาวะชะงักงันจากโควิด-19 ทั่วโลก การทำให้บริการภาครัฐเป็นระบบดิจิทัลมีมิติเพิ่มเติมนอกเหนือจากประสิทธิภาพและความโปร่งใส ได้กลายเป็นตัวชี้วัดความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ ให้ความต่อเนื่องทางธุรกิจในยุคของการทำงานทางไกล ป้องกันภาวะอัมพาตของกระบวนการกำกับดูแลที่สำคัญอันเนื่องมาจากโควิด-19 และปกป้องบุคคล รัฐบาลที่นำระบบดิจิทัลมาใช้สามารถให้บริการสาธารณะได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชน รักษางานทางไกล และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการและจัดการได้ดีขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาด

ขณะนี้สมาชิกเอเปคจำเป็นต้องนำคำพูดไปปฏิบัติ โดยนำคำแนะนำนโยบายพื้นฐานข้างต้นไปใช้สำหรับกลยุทธ์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวมเอาบริการสาธารณะเข้าสู่ระบบดิจิทัล รวมถึงการออกใบอนุญาตและการอนุญาต สิ่งนี้จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการปกป้องข้อมูลนักลงทุนและข้อมูลธุรกิจ การอำนวยความสะดวกในการไหลของข้อมูลข้ามเขตอำนาจศาล การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่

ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำและคณะทำงาน Digital Economy Steering Group และคณะทำงานอื่น ๆ ของเอเปคได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มที่จำเป็นในการสร้างขีดความสามารถในประเด็นสำคัญเหล่านี้ สมาชิกเอเปคควรคำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่พวกเขาพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อเสนอแนะที่มีอยู่ในรายงานนี้เพื่อกำหนดรูปแบบกลยุทธ์ใหม่สำหรับการให้บริการและปฏิวัติวิธีการที่รัฐบาลสมาชิกเอเปคมีส่วนร่วมในศตวรรษที่ 21

ที่มา

APEC. (14 June 2022). APEC Economies Get Serious About E-Government. Retrieved from https://www.apec.org/press/blogs/2022/apec-economies-get-serious-about-e-government

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์