ปากีสถานขาดแคลนข้าวสาลี อาจเผชิญวิกฤติอาหาร

13/06/2565 14:16 สำนักข่าวไทย

ปากีสถาน 13 มิ.ย. – ปากีสถานประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาลี หลังจากยูเครนระงับการส่งออกตั้งแต่เดือน ก.พ. ประกอบกับผลผลิตในประเทศตกต่ำ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง

ปากีสถานกำลังประสบปัญหาขาดแคลนข้าวสาลี หลังจากยูเครนต้องระงับการส่งออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จากการรุกรานของรัสเซีย ขณะที่ปากีสถานต้องนำเข้าข้าวสาลีจากยูเครนสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ ประกอบกับในปีนี้ผลผลิตข้าวสาลีภายในประเทศก็ตกต่ำ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งจัด ทำให้ผลผลิตข้าวสาลีลดลงไปมาก

รัฐบาลคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวสาลีในประเทศในปีนี้จะได้ผลเพียงครึ่งเดียวของเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้ข้าวสาลีขาดตลาดและมีราคาแพงขึ้น ในขณะที่ร้านขายอาหารมีการปรับขึ้นราคาแป้งนาน ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวปากีสถานถึงร้อยละ 25 มาตั้งแต่เดือนมีนาคม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย และอาจทำให้ชาวปากีสถานต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านอาหารในปีนี้ .

Cr. สำนักข่าวไทย