ประเทศไทยสนับสนุนการวิจัยและการวิเคราะห์สำหรับภูมิภาคเอเปค

1 เมษายน 2022 สำนักงานเลขาธิการเอเปค , สิงคโปร์

ประเทศไทยได้บริจาคทุนจำนวน 1,550,000 บาท (ประมาณ 46,000 เหรียญสหรัฐ) ในการระดมทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ของเอเปค (APEC’s research and analysis arm) ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค (the APEC Policy Support Unit) ในการมอบการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์และมีคุณภาพสูง ความสามารถในการสนับสนุนเชิงวิเคราะห์และนโยบายแก่สมาชิก

การสนับสนุนดังกล่าวได้รับการยืนยันโดยจดหมายอย่างเป็นทางการจากนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของประเทศไทย และได้รับโดย ดร.เดนิส ฮิว (Denis Hew) ผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคเมื่อต้นปีนี้

นายเชิดชายกล่าวว่า “ประเทศไทยชื่นชมบทบาทของหน่วยสนับสนุนนโยบายที่สนับสนุน APEC 2022 Thailand ในหัวข้อ “เปิด เชื่อมโยง สมดุล” (Open Connect Balance) และลำดับความสำคัญหลักในการบูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงภูมิภาคกลับคืนสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ที่ครอบคลุม ยั่งยืน และสมดุล”

โดยตระหนักถึงจุดยืนอันโดดเด่นของเอเปคในฐานะเวทีชั้นนำสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตลอดจนศูนย์บ่มเพาะความคิดที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายเชิดชายเสริมว่าการสนับสนุนทางการเงินของประเทศไทยจะสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยสนับสนุนนโยบายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของเอเปคเพื่อความก้าวหน้าของวิสัยทัศน์ Putrajaya 2040 และแผนปฏิบัติการ Aotearoa

หน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค (APEC Policy Support Unit) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2007 โดยรัฐมนตรีเอเปคดำเนินการวิจัยโดยละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ และจัดทำรายงานการวิจัยและการวิเคราะห์นโยบาย สรุปนโยบาย เอกสารประเด็น ตลอดจนให้ข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจภายในเอเปค

ดร.ฮิว กล่าว “ราพยายามที่จะมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานขององค์กรระหว่างประเทศ สถาบันคลังสมองเชิงนโยบายและสถาบันวิจัย ด้วยการแสวงหาโอกาสในการวิจัยและวิเคราะห์ร่วมกัน เราพยายามที่จะจัดหาทรัพยากรให้สมาชิกเอเปคในวงกว้างขึ้น และช่วยปรับปรุงการพิจารณาและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในที่สุด”

“การสนับสนุนจากประเทศไทยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเอเปค ในการวิจัยและวิเคราะห์ระดับภูมิภาค” ดร.ฮิวสรุป

หน่วยงานจัดโครงสร้างวาระการวิจัยและวิเคราะห์นโยบายออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การค้าและการลงทุน 2) นวัตกรรมและการแปลงเป็นดิจิทัล และ 3) การเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล ปลอดภัย ยั่งยืน และครอบคลุม พื้นที่การวิจัยหลักเหล่านี้สะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสามประการที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ Putrajaya 2040

หมายเหตุ

ผู้สนใจรายละเอียดการทำงาน รายงานวิจัยต่าง ๆ ของหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคสามารถติดตามได้ใน https://www.apec.org/about-us/policy-support-unit/psu-publications

ที่มา

APEC Secretariat. (1 April 2022). Thailand Contributes to Further Regional Research and Analysis. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/thailand-contributes-to-further-regional-research-and-analysis

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนงานศูนย์ศึกษาเอเปค สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์