พาณิชย์เตรียมร่วมเวที AEM Retreat อัพเกรด FTA-ฟื้นฟูศก.อาเซียนหลังโควิด

infoquest

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนกำหนดจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 28 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. นี้ เพื่อหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จในปีนี้ รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียนหลังโควิด-19 และยุทธศาสตร์อาเซียนด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกอาเซียน

นางอรมน กล่าวว่า ประเด็นที่ประเทศกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน ผลักดันให้สมาชิกร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ อาทิ การประกาศเริ่มเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) การอัพเกรดความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และการเร่งบังคับใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้ครบทุกประเทศ

สำหรับในปีนี้ ประเทศกัมพูชาได้จัดประชุมอาเซียนภายใต้แนวคิด “ASEAN A.C.T. : Addressing Challenges Together” โดยมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. การลดช่องว่างการพัฒนาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 3. การส่งเสริมการบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความยืดหยุ่น และความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นของอาเซียน และ 4. การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลกเพื่อการเติบโตและการพัฒนา

“ไทยจะใช้โอกาสนี้ แจ้งที่ประชุมทราบถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) หรือมุ่งให้เอเปคเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส เชื่อมโยงในทุกมิติ และสร้างสมดุลในทุกด้าน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นที่อาเซียนและเอเปคให้ความสำคัญและมุ่งหวังสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืน” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ เอเปคเป็นเวทีที่มีสมาชิกจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นภาคีเอเปค ได้แก่ ประเทศบรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์