เด็กเปรูเกือบแสนคนเป็นกำพร้าเพราะโควิด

07/01/2565 14:06 สำนักข่าวไทย

ลิมา 7 ม.ค.- รัฐบาลเปรูเผยว่า เด็กเกือบ 100,000 คน ต้องเป็นกำพร้าสูญเสียบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองหลักอย่างน้อย 1 คนเพราะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ทำให้เปรูมีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก

อนาฮี ดูรัน รัฐมนตรีสตรีของเปรูอ้างตัวเลขที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซ็ตว่า เด็กชาวเปรูราว 98,000 คน สูญเสียบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเพราะโควิด รายงานระบุว่า เปรูมีอัตราการเสียชีวิตเพราะโควิดต่อหัวประชากรสูงที่สุดในโลกมากกว่า 6,000 คนต่อ 1 ล้านคน และรัฐบาลกำลังแจกเงินช่วยเหลือประชาชนกว่า 18,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,680 บาท) ทุก 2 เดือน นางดูรันหวังว่า จะขยายสวัสดิการนี้ให้ครอบคลุมถึงการดูแลทางจิตใจและการศึกษา โดยให้ครอบคลุมเด็กและวัยรุ่นมากกว่า 83,000 คน ปัญหาสำคัญขณะนี้คือ หลายครอบครัวไม่มีเอกสารรับรองการเสียชีวิตเพราะโควิด ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการขอสวัสดิการจากรัฐ เพราะหลายคนเสียชีวิตที่บ้านระหว่างการระบาดระลอกแรกและระลอกสอง

เปรูซึ่งมีประชากร 33 ล้านคนกำลังเผชิญการระบาดระลอกสาม โดยมียอดติดเชื้อสะสมมากกว่า 2 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 202,900 คน และมีคนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วร้อยละ 65.5.

Cr. สำนักข่าวไทย