อาเซียน-เกาหลีใต้เห็นพ้องเร่งกระบวนการศุลกากร

06/12/2564 10:11 สำนักข่าวไทย

โซล 6 ธ.ค.- สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและเกาหลีใต้เห็นพ้องกันว่า จะแก้ไขประเด็นปัญหาเรื่องกระบวนการศุลกากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (FTA) ได้ดียิ่งขึ้น

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเกาหลีใต้แถลงว่า เกาหลีใต้และอาเซียนตกลงกันว่า บริษัทเกาหลีใต้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อส่งออกสินค้ามายัง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน ด้วยการยื่นสำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (certificates of origin) โดยไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือต้นฉบับ เพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นเหตุให้การส่งหนังสือต้นฉบับมีความล่าช้า และทำให้บริษัทเกาหลีใต้เสียโอกาส เกาหลีใต้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับสำเนาดังกล่าวร่วมกันไปจนกว่าจะสามารถควบคุมการระบาดได้ และอาเซียนก็ตอบตกลง ทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันในภายหลังว่าจะยุติมาตรการนี้เมื่อใด

การค้าอาเซียน-เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่านับตั้งแต่เอฟทีเอมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2550 ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ 2 ของเกาหลีใต้ มูลค่าการค้าสูงถึง 143,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.8 ล้านล้านบาท) ในปี 2563 เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจาก 61,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2 ล้านล้านบาท) ในปี 2549.

Cr. สำนักข่าวไทย