สิงคโปร์อาจมีคนตายเพราะโควิดมากถึงปีละ 2,000 คน

01/11/2564 16:12 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 1 พ.ย.- รัฐมนตรีสิงคโปร์เตือนว่า เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง สิงคโปร์อาจมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มากถึงปีละ 2,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัย ทางการจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีผู้เสียชีวิตมากเกินควร

นายจานิล ปุธุคีรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ แถลงต่อรัฐสภาวันนี้ว่า สิงคโปร์มีอัตราเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ที่ร้อยละ 0.2 ใกล้เคียงกับอัตราเสียชีวิตจากปอดอักเสบก่อนโควิด-19 ระบาด แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง อัตราเสียชีวิตทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น แม้ว่ามีมาตรการสาธารณสุขที่ดีที่สุดแล้วก็ตาม โดยอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากถึงปีละ 2,000 คน ขณะที่อัตราเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ก่อนโควิด-19 ระบาดอยู่ที่ปีละ 4,000 คน อย่างไรก็ดี สิงคโปร์พยายามจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับโรคนี้ โดยไม่ให้มีผู้เสียชีวิตมากเกินควร เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติที่ไม่มีโควิด

ประชากรสิงคโปร์ 5 ล้าน 4 แสน 5 หมื่นคน ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่มาก ส่วนผู้เสียชีวิตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 95 อายุมากกว่า 60 ปี และร้อยละ 72 ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ ทางการประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมว่า จะขยายมาตรการจำกัดเพื่อควบคุมการระบาดไปอีก 1 เดือน เพื่อลดความตึงตัวให้แก่ระบบสาธารณสุขหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น.

Cr. สำนักข่าวไทย