จีนติดโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์

30/10/2564 11:06 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 30 ต.ค.- จีนพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศรายใหม่เมื่อวานนี้ มากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ เป็นการระบาดที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ทางเหนือเป็นหลัก

คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติจีนแถลงวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 59 คนเมื่อวันศุกร์ เพิ่มขึ้นจาก 48 คนเมื่อวันพฤหัสบดี และมากที่สุดนับจากวันที่ 16 กันยายน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลเฮย์หลงเจียง มณฑลกานซู่ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย และกรุงปักกิ่ง หากนับรวมผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศจะเท่ากับ 78 คนเมื่อวันเสาร์ เพิ่มขึ้นจาก 64 คนเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังไม่เปลี่ยนแปลงจาก 4,636 คน

แม้ตัวเลขการระบาดระลอกใหม่ในจีนถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ทางการจีนได้เข้มงวดมาตรการจำกัดการระบาด ควบคุมธุรกิจภาคบริการอย่างการท่องเที่ยวและจัดเตรียมอาหาร เมืองตามชายแดนที่เสี่ยงมีการรระบาดข้ามพรมแดนและมีทรัพยากรในการบริหารจัดการไม่มาก ได้รับผลกระทบหนักกว่าเมืองเศรษฐกิจดี.

Cr. สำนักข่าวไทย