ชิลีคุมเข้มอีกครั้งสกัดโควิด-19

28/10/2564 10:45 สำนักข่าวไทย

ชิลี 28 ต.ค.-ชิลีกลับมาใช้มาตรการเว้นระยะห่างอีกครั้งท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงและมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเปราะบาง

รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขชิลีกล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตาและการผ่อนคลายการเว้นระยะห่างทางสังคมของประชาชน และว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 41 ของผู้ป่วย ซึ่งเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ กรุงซานติอาโก ซึ่งเป็นเมืองหลวง มีสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด ประชากรเกือบร้อยละ 92 ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และผู้ที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปีอยู่ระหว่างการเข้ารับการฉีดวัคซีน

Cr. สำนักข่าวไทย