ธนาคารโลกชี้โควิดสายพันธุ์เดลตาทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

28/09/2564 11:19 สำนักข่าวไทย

วอชิงตัน 28 ก.ย. – ธนาคารโลก กล่าวว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกต้องถูกบ่อนทำลายจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา ที่ติดต่อกันได้ง่ายกว่าเดิม ซึ่งมีแนวโน้มทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัวลงและทำให้เกิดความไม่เสมอภาคเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค

รายงานของธนาคารโลกระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 และการคาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ในภูมิภาคก็มีการปรับลดตัวเลขลงจากเดิม ในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน คาดดหมายว่าจะเติบโตร้อยละ 8.5 แต่ประเทศอื่น ๆ ที่เหลือในภูมิภาคมีการคาดหมายว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ลดลงเกือบร้อยละ 2 ที่เคยคาดหมายเอาไว้เมื่อเดอนเมษายนที่ผ่านมา มานูเอล เฟอร์โร รองประธานธนาคารโลกฝ่ายเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคกำลังพลิกผันแบบหน้ามือเป็นหลังมือ กล่าวคือในปี 2020 ภูมิภาคนี้สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ในขณะที่ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกต้องเผฃิญกับการระบาดอย่างหนัก แต่การระบาดของโควิด-19 ในปี 2021 ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี 2021 ต้องลดลง รายงานของธนาคารโลกประมาณการว่า ประเทศเกือบทั้งหมดในภูมิภาค จะสามารถแดวัคซีนให้ประชากรได้ร้อยละ 60 ของประชากรทั่งหมดได้ภายในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้า แม้ว่าจะไม่สามารถหยุดการระบาดได้อย่างสิ้นเชิง แต่ก็จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญและสามารถกลับมารื้อฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโควิด จะกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในระยะยาว.

Cr. สำนักข่าวไทย