ไต้หวันชี้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เข้าร่วมซีพีทีพีพี

23/09/2564 11:46 สำนักข่าวไทย

ไทเป 23 ก.ย. – รัฐบาลไต้หวันกล่าววันนี้ว่า มีความเสี่ยงเรื่องความพยายามของไต้หวันในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ ซีพีทีพีพี (CPTPP) โดยชี้ว่า อาจจะมีความพยายามปิดกั้นมิให้ไต้หวันได้เข้าเป็นสมาชิก หากจีนได้เข้าเป็นสมาชิกก่อน

นายจอห์น เติ้ง หัวหน้าผู้แทนเจรจาการค้าของไต้หวันกล่าวว่า จีนมักจะพยายามอยู่เสมอในการขัดขวางไต้หวันไม่ให้เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ดังนั้น หากจีนได้เข้าเป็นสมาชิกซีพีทีพีพีก่อน กรณีการเข้าเป็นสมาชิกของไต้หวันก็จะอยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจจะถูกปฎิเสธได้ นายเติ้งยังกล่าวด้วยว่า ไต้หวันมีระบบที่ต่างจากจีน โดยเขาชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไต้หวัน หลักนิติธรรม กฎหมายที่โปร่งใสและการให้ความเคารพในทรัพย์สินส่วนตัว อย่างไรตาม เขากล่าวว่า การสมัครเป็นสมาชิกซีพีทีพีพีของไต้หวันกับจีน ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างกัน

เขากล่าวเน้นว่า ไต้หวันเป็นประเทศที่มีเอกราช อธิปไตย มีชื่อเรียกประเทศของตนเอง ไต้หวันเพิ่งจะสมัครอย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก เป็นระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลังจากจีน ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ได้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกซีพีทีพีพีอย่างเป็นทางการ ไต้หวันถูกกีดกันมิให้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงานเนื่องจากจีนยืนยันว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ไม่ใช่เป็นดินแดนที่แยกจากประเทศจีน การสมัครเป็นสมาชิกซีพีทีพีพี ต้องยื่นให้กับรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดการเรื่องเอกสาร นายเติ้งกล่าวว่า เขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ไต้หวันจะได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อใด แต่ใบสมัครของอังกฤษมีความคืบหน้ารวดเร็วที่สุดในขณะนี้ โดยอังกฤษเริ่มการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา.

Cr. สำนักข่าวไทย