เวียดนามขีดเส้นตาย 2 เมืองใหญ่ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ผู้ใหญ่

06/09/2564 10:50 สำนักข่าวไทย

ฮานอย 6 ก.ย.- กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามขีดเส้นตายให้กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ต้องให้ชาวเมืองวัยผู้ใหญ่ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มภายในวันที่ 15 กันยายน

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามออกหนังสือราชการเร่งด่วนเมื่อวันอาทิตย์ว่า ทั้งสองเมืองต้องระดมกำลังที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชน ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพภายในวันที่ 15 กันยายน ข้อมูลของรัฐบาลระบุว่า ผู้ใหญ่ในนครโฮจิมินห์ทั้งหมด 6 ล้าน 9 แสน 7 หมื่นคน ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วร้อยละ 88 ส่วนผู้ใหญ่ในกรุงฮานอยทั้งหมด 5 ล้าน 7 แสน 5 หมื่นคน ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วร้อยละ 53 นอกจากนี้ยังกำหนดเส้นตายเดียวกันกับจังหวัดอุตสาหกรรมทางตอนใต้ 3 แห่งคือ บิ่ญเซือง ด่งนาย และลองอัน โดยระบุว่า นครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่ญเซืองและลองอันได้รับการจัดสรรวัคซีนมากพอที่จะปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามแจ้งด้วยว่า จนถึงขณะนี้ได้รับวัคซีนแล้ว 33 ล้านโดส คาดว่าจะได้รับอีก 17 ล้านโดสภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เวียดนามมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค ประชากร 98 ล้านคนฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเพียงร้อยละ 15.4 และฉีดครบ 2 เข็มแล้วเพียงร้อยละ 3.3 ขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมกว่า 520,000 คน เสียชีวิตราว 13,000 คน เฉพาะนครโฮจิมินห์ติดเชื้อครึ่งหนึ่ง และเสียชีวิตร้อยละ 80 ของทั้งประเทศ.

Cr. สำนักข่าวไทย