ผู้ป่วยโควิดอาจมีอาการเป็นปีหลังเข้า รพ.

27/08/2564 13:56 สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 27 ส.ค.- ผลการศึกษาในจีนพบว่า ผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาจมีอาการเหนื่อยและหายใจลำบากอยู่อีกเป็นปี จึงควรศึกษาเรื่องผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวให้มากขึ้น

บทบรรณาธิการของวารสารการแพทย์แลนเซ็ตเผยแพร่ผลการศึกษาในจีนที่ติดตามอาการผู้เข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลเมืองอู่ฮั่นระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จำนวนเกือบ 1,300 คนพบว่า ผู้ออกจากโรงพยาบาลแล้วราวครึ่งหนึ่งยังคงมีอาการเรื้อรังอย่างน้อย 1 อย่างในช่วง 12 เดือนหลังจากป่วย ส่วนใหญ่เป็นอาการเหนื่อยหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขณะที่ 1 ใน 3 มีอาการหายใจลำบาก ดังนั้นหากไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจังหรือไม่ได้รับแนวทางการฟื้นฟูร่างกาย โรคโควิด-19 จะมีผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวต่อการที่ผู้ป่วยจะกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติ ผลการศึกษาชี้ว่า ผู้ป่วยจำนวนมากต้องใช้เวลานานกว่า 1 ปีจึงจะหายดี

หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สัดส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังอย่างน้อย 1 อย่างลดลงจากร้อยละ 68 ในช่วง 6 เดือนหลังจากป่วย เหลือร้อยละ 49 ในช่วง 12 เดือนหลังจากป่วย แต่สัดส่วนผู้มีอาการหายใจลำบากกลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 ในช่วง 6 เดือนหลังจากป่วย เป็นร้อยละ 30 ในช่วง 12 เดือนหลังจากป่วย ผู้ป่วยสตรีมักมีอาการเรื้อรังมากกว่าผู้ป่วยชายเกือบครึ่งหนึ่ง และมักเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลมากกว่าผู้ป่วยชายถึง 2 เท่าด้วย.

Cr. สำนักข่าวไทย