จีนสนับสนุนทุนให้เอเปคในการต่อสู้กับโควิด-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

สิงคโปร์, 24 สิงหาคม 2021 โดย สำงานเลขาธิการเอเปค

จีนสนับสนุนทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐในการจัดตั้งกองทุนย่อยของเอเปคในการต่อสู้กับโควิด-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ (APEC sub-fund on combating COVID-19 and economic recovery: CCER) โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการริเริ่มที่เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในการจัดการและผลกระทบจากการระบาดใหญ่และการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของจีนในกองทุนย่อยได้รับการลงนามโดย Lu Mei เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของจีน และดร. Rebecca Sta Maria กรรมการบริหารของสำนักเลขาธิการของเอเปค

Lu ได้กล่าวว่า “การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 สร้างความท้าทายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับสมาชิกเอเปค ซึ่งต้องการการตอบสนองโดยรวมและครอบคลุม สมาชิกของเอเปคได้เสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับโควิด-19 การจัดตั้งกองทุนย่อยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่หลากหลายและต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมให้เอเปคเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด”

เธอยังกล่าวเสริมอีกว่า “เราหวังว่ากองทุนย่อยนี้จะช่วยเอเปคในการต่อสู้กับโรคระบาดในปัจจุบันและอนาคต ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน เร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีส่วนช่วยในการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค”

เอเปคตอบสนองต่อโควิด-19 ด้วยมาตรการและเครื่องทางมือนโยบายมากมายที่ช่วยจัดการจุดบอดต่าง ๆ ที่เกิดจากวิกฤตด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ความคิดริเริ่มเหล่านี้มีตั้งแต่ความมุ่งมั่นในระดับสูงไปจนถึงการวิเคราะห์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมและโครงการที่ใช้งานได้จริง

การจัดตั้งกองทุนย่อย CCER มีเพื่อสนับสนุนโครงการและความคิดริเริ่มที่จะช่วยเศรษฐกิจของสมาชิกในความพยายามในการจัดการและจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด-19 การเสริมสร้างระบบสาธารณสุขและการสร้างขีดความสามารถ การเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสร้างความยืดหยุ่นในอนาคตจากการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่

กองทุนยังมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเอเปคในการปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การแพทย์ทางไกล การศึกษาออนไลน์ การทำงานทางไกล เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโต

สมาชิกเอเปคยังสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนย่อยสำหรับกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถสำหรับธุรกิจระดับจุลภาค วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มที่เปราะบางเพื่อฟื้นฟูและสร้างความยืดหยุ่นให้กับการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19

ดร. Rebecca Sta Maria ผู้อำนวยการบริหารสำนักเลขาธิการเอเปกอธิบายว่า “ในขณะที่เราให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู เรามองเห็นโอกาสสำหรับสมาชิกในการกระชับความร่วมมือและทำงานร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนทุกคน กองทุนย่อยนี้จะสนับสนุนความคิดริเริ่มที่เน้นการฟื้นฟูในเอเปค เพื่อให้มั่นใจว่าเรายังคงเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตและเชื่อมโยงถึงกันมากที่สุดในโลก”

โครงการต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเอเปค พวกเขาช่วยแปลทิศทางนโยบายของผู้นำและรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปคไปสู่การปฏิบัติและช่วยสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอเปคยังจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการมากกว่า 100 โครงการในแต่ละปี โดยมีมูลค่าประมาณ 17.7 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021

อ้างอิง

APEC. (2021). China Contributes to APEC Sub-fund on Combating COVID-19 and Economic Recovery. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0824_MOU

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและความริเริ่มต่าง ๆ ของเอเปคเพิ่มเติมได้ที่

APEC COVID-19 Economic Response & Recovery Initiatives. https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0601_COVID-19

Projects Overview. https://www.apec.org/Projects/Projects-Overview

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์