การลงทุนในความเท่าเทียมเพื่อสุขภาพและรื้อฟื้นความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

เวลลิงตัน นิวซีแลนด์, 25 สิงหาคม 2021 โดย ที่ประชุมระดับสูงว่าด้วยการสาธาณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 11

สมาชิกเอเปคร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเรียกร้องให้ลดช่องว่างด้านสุขภาพ และสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในภูมิภาคสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงได้ สมาชิกของเอเปคเชื่อว่าการเสริมสร้างระบบสุขภาพและความสามารถเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจากวิกฤตโควิด-19 และนำความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่ประชาชน

รัฐมนตรีสาธารณสุข นักวิชาการ ผู้นำในอุตสาหกรรมและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและระหว่างประเทศได้จัดการประชุมระดับสูงของเอเปคว่าด้วยการสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทั่วโลก ซึ่งทำให้เห็นแต่ความเหลื่อมล้ำของระบบสุขภาพและความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน

นายแอนดรูว์ ลิตเติล (Andrew Little) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ กล่าวเปิดการประชุม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการประสานงานร่วมกัน เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั่วโลก เขาได้เรียกร้องให้สมาชิกร่วมมือกันใน สร้างความมั่นใจในความเท่าเทียมทางสุขภาพ

เขากล่าวอีกว่า “การระบาดใหญ่อยู่กับเรามา 20 เดือนแล้วและโลกยังคงปรับตัวตามความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของไวรัสอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอน คือ สุขภาพที่ดีและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกัน” ลิตเติลยังเสริมอีกว่า “เมื่อเรามองไปทั่วโลก เราจะเห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ คนที่ยากจนที่สุดได้รับผลกระทบมากที่สุด เราต้องทำงานร่วมกันทั้งภายในเอเปคและในวงกว้างมากขึ้น เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เป็นหัวใจในการต่อสู้กับโควิด-19”

ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนทั่วทั้งเอเปคนั้นมีความหลากหลายตั้งแต่ 148 โดสต่อ 100 คนไปจนถึงต่ำสุดเพียงหนึ่งครั้งต่อ 100 คน ด้วยเหตุนี้ อัตราของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจจึงแตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ระดับต่ำสุดที่ร้อยละ 0.2 ถึงสูงถึงร้อยละ 72 ของประชากรในช่วงกลางเดือนสิงหาคม

ลิตเติ้ลกล่าวอีกว่า เวทีว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อการปกป้องอุปทานของวัคซีนและผลิตภัณฑ์รักษาโรคโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน และสะท้อนถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นของการประชุมเอเปคในปีนี้

ลิตเติลกล่าวอีกว่า “ในปีนี้ เรากำลังดำเนินการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะกระจายวัคซีนไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องเสริมสร้างความพยายามร่วมกันในลดการกีดกันทางการค้า และช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตและการจัดจำหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

การประชุมยังเน้นที่ผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้หญิงและกลุ่มเสี่ยง สมาชิกและผู้เชี่ยวชาญได้หารือถึงมาตรการเชิงนโยบายที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันสำหรับชุมชนเหล่านี้ ตลอดจนช่วยให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัย

สมาชิกและผู้เชี่ยวชาญได้รับคำแนะนำให้รวมเป้าหมายความเท่าเทียมทางสุขภาพเข้ากับการค้าและห่วงโซ่อุปทานสำหรับวัคซีนและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ โดยพิจารณาถึงบทบาทของการบรรจบกันด้านกฎระเบียบเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

การลงทุนที่ยั่งยืนในการป้องกันโรคระบาดและการเตรียมความพร้อมยังเป็นกุญแจสำคัญในการเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ลดผลกระทบด้านลบต่อการดำรงชีวิต และลดความเป็นไปได้ของผลกระทบด้านสุขภาพในอนาคต สมาชิกเห็นพ้องกันว่าการลงทุนในระบบสุขภาพเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ

“เราทุกคนมีบทบาทในการสร้างความมั่นใจว่าประชาคมโลกจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการระบาดใหญ่นี้ แนวทางของเราต้องเป็นสากล มุ่งมั่นร่วมกันและความช่วยเหลือของเราจะต้องครอบคลุมทุกระดับของสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกัน ในการประชุมนี้ เราสามารถร่วมกันเน้นย้ำความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความเท่าเทียมด้านสุขภาพ และสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่น ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

อ้างอิง

APEC. (2021). APEC Ministers: Invest in Health Equity to Revive Prosperity. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0825_HLMHE

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะทำงานด้านสาธารณสุขได้ที่

Health Working Group. https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Health

Life Sciences Innovation Forum. https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Life-Sciences-Innovation-Forum

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์