ญี่ปุ่นพบสารแปลกปลอมในวัคซีนของโมเดอร์นา

26/08/2564 10:42 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 26 ส.ค. – กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่า พบสารแปลกปลอมในวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จำนวนหนึ่งของโมเดอร์นา และตัดสินใจระงับใช้วัคซีนลอตดังกล่าวที่มีอยู่ราว 1.6 ล้านโดส

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเผยว่า พบสารแปลกปลอมในวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นาที่ยังไม่ได้เปิดใช้ 39 ขวดจากศูนย์บริการฉีดวัคซีน 8 แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม แต่ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ทาเคดา ฟาร์มาซูติคอล บริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่นที่รับหน้าที่กระจายวัคซีนของโมเดอร์นาในประเทศ แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสารแปลกปลอมดังกล่าวเป็นสารชนิดใด วัคซีนลอตดังกล่าวได้รับการผลิตในสเปน และบริษัทได้ขอให้โมเดอร์นาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมเร่งประสานงานกับโมเดอร์นาและกระทรวงสาธารณสุขในทันที

ในขณะเดียวกัน โมเดอร์นายืนยันว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการพบสารแปลกปลอมในวัคซีนของโมเดอร์นาลอตหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังระบุว่า โมเดอร์นาได้สั่งระงับใช้วัคซีนลอตดังกล่าวและวัคซีนอีกสองลอตในญี่ปุ่นแล้ว วัคซีนของโมเดอร์นาที่พบสารแปลกปลอมได้รับการผลิตที่โรงงานในสเปน ขณะนี้ โมเดอร์นายังไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ญี่ปุ่นพบสารแปลกปลอมในวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นา.

Cr. สำนักข่าวไทย