รัฐมนตรีการเกษตรกรรมเอเปคออกฉถลงการณ์ร่วม หลังการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร ครั้งที่ 6

เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ 19 สิงหาคม 2021 ออกแถลงการณ์โดยการประชุมรัฐมนตรีเอเปกครั้งที่ 6 เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร

รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานความมั่นคงด้านอาหารจาก 21 สมาชิกเอเปคได้ออกแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุมเสมือนจริงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แถลงการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลของการประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหารของเอเปคปี 2021 ซึ่งมีนายดาเมียน โอ คอนเนอร์ (Damien O’Connor) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของนิวซีแลนด์เป็นประธาน คำแถลงดังกล่าวแสดงถึงการรับทราบถึงความพยายามในการตอบสนองต่อวิกฤตสุขภาพโลกที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ องค์กรตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการพัฒนาระบบดิจิทัลและนวัตกรรม ผลผลิต การรวมกลุ่ม และความยั่งยืนเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร

รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงด้านอาหารยังออกภาคผนวกของแถลงการณ์ดัง ซึ่งเป็นแผนงานด้านความมั่นคงด้านอาหารระยะเวลา 10 ปี ซึ่งให้รายละเอียด เป้าหมายและพื้นที่ปฏิบัติการหลักที่เอเปคอยู่ในตำแหน่งและสถานะที่ดี เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางโภชนาการเสมอ ตอบสนองความต้องการด้านอาหารและความชอบด้านอาหารสำหรับชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดี

อ้างอิง

APEC. (2021). APEC Agriculture Ministers Issue Joint Statement. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0819_Statement

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มและภาคผนวกได้ที่

Sixth APEC Ministerial Meeting on Food Security Joint Ministerial Statement. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Food-Security/2021_food_security

The Food Security Roadmap Towards 2030. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Food-Security/2021_food_security/Annex

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์