เอเปคเปิดตัวแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร รัฐมนตรีให้คำมั่นปกป้องระบบและความมั่นคงด้านอาหาร

เวลลิงตัน, นิวซีแลนด์ 19 สิงหาคม 2021 ออกโดยการประชุมรัฐมนตรีเอเปคว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร ครั้งที่ 6

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารจาก 21 สมาชิกเอเปคยืนยันจุดยืนอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการเปิดระบบอาหารที่เปิดกว้าง โปร่งใส มีประสิทธิผล ยั่งยืนและยืดหยุ่นของเอเปค โดยเปิดตัวแผนงานด้านความมั่นคงด้านอาหาร 10 ปีฉบับใหม่

ตามรายงานสรุปนโยบายของธนาคารโลก ผู้คนกว่า 2.37 พันล้านคนขาดการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในปี 2020 และเพิ่มขึ้น 320 ล้านคนในเวลาเพียงปีเดียว รายงานของ Global Network Against Food Crises (GNAFC) แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนที่เผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารเฉียบพลัน ซึ่งต้องการความช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตพุ่งสูงในรอบ 5 ปีในปี 2020

ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้ รัฐมนตรีเอเปคได้ประชุมในการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปีของเอเปคว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารเมื่อที่ 19 สิงงหาคม โดยมีนายดาเมียน โอ คอนเนอร์ (Damien O’Connor) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของนิวซีแลนด์เป็นประธานและนำการประชุมแผนงานด้านความมั่นคงด้านอาหารของเอเปค 2030

แผนงานระบุรายละเอียด เป้าหมายและพื้นที่ปฏิบัติการหลักที่เอเปกอยู่ในตำแหน่งที่ดี เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าผู้คนจะสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางโภชนาการเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารและความชอบด้านอาหารสำหรับชีวิตและสุขภาพที่ดี

โอคอนเนอร์เน้นย้ำในการกล่าวเปิดงานว่า “ในขณะที่ความมั่นคงด้านอาหารเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่แล้ว โควิด-19 ยังแสดงให้เราเห็นว่าเรามีความเปราะบางในระบบอาหารและเศรษฐกิจ และระบบอาหารของเราต้องปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเอเปค 2040 ที่เปิดกว้าง มีพลัง และสันติ และภูมิภาคที่ยืดหยุ่นได้”

แผนงานซึ่งสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเอเปค 2021 ของนิวซีแลนด์รวมถึงวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค 2040 ได้รวมเอาประเด็นสำคัญไว้ 4 ประการ:

  1. การทำให้เป็นดิจิทัลและนวัตกรรม: การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของอาหาร
  2. ผลผลิต: การจัดลำดับความสำคัญของระบบที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
  3. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน: สร้างความมั่นใจว่ากลุ่มที่มีบทบาทน้อยจะได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเติบโต
  4. ความยั่งยืน: การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

“นอกเหนือจากความพยายามของเราในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารแล้ว แผนงานยังเน้นความพยายามในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การลดขยะอาหาร การบรรเทาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการค้าอาหาร” ฟิลิป โฮลดิ้ง (Philip Houlding) ประธานของหุ้นส่วนนโยบายเอเปคว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มนี้เป็นผู้นำในการพัฒนาแผนงานและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในทุกด้านของความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค

ในการประชุมเสมือนจริง รัฐมนตรีเอเปคได้รับคำแนะนำจาก Qu Dongyu ผู้อำนวยการขององค์การอาหารและการเกษตร (FAO) เกี่ยวกับการปิดช่องว่างทางดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยจัดการกับความท้าทายที่ผู้ผลิตอาหารขนาดเล็กต้องเผชิญ รัฐมนตรีรับทราบถึงประโยชน์ของการทำให้เป็นดิจิทัลและหารือถึงมาตรการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกันความมั่นคงด้านอาหารในขณะที่ภูมิภาคฟื้นตัวจากโควิด-19

โอคอนเนอร์กล่าว “การแพร่ระบาดได้เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเน้นย้ำถึงความสามารถของสมาชิกเศรษฐกิจที่เปิดใช้งานดิจิทัลเชิงนวัตกรรมเพื่อให้สามารถฟื้นตัวและเติบโตได้ดีขึ้น แต่การฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพยังต้องการให้ทุกองค์ประกอบของรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ และเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเปก”

รัฐมนตรียังได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของภาคเอกชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหารในด้านการผลิตและการแปรรูป การจำหน่าย การค้าและการลงทุน รัฐมนตรีสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างผู้กำหนดนโยบายและภาคเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบอาหารที่สดใหม่และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านอาหารในอนาคต

โอคอนเนอร์สรุปว่า “หากปราศจากความมั่นคงด้านอาหาร เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ที่เรามีสำหรับเศรษฐกิจของเราได้”

อ้างอิง

APEC. (2021). Ministers Commit to Protect Food Systems, Launch Food Security Roadmap. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0819_FSMM

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดแถลงการณ์ แผนงานและคณะทำงานด้านอาหารของเอเปคได้ที่

Policy Partnership on Food Security. https://www.apec.org/Groups/Other-Groups/Policy-Partnership-on-Food-Security

Sixth APEC Ministerial Meeting on Food Security Joint Ministerial Statement. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Food-Security/2021_food_security

The Food Security Roadmap Towards 2030. https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Food-Security/2021_food_security/Annex

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์