เอเปคเติบโตในไตรมาสแรกอย่างแข็งแกร่ง คาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 6.4% ในปี 2021

17 สิงหาคม 2021 โดย หน่วยสนับสนุนนโยบายของเอเปค

ตามรายงานของหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค ภูมิภาคเอเปคมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 6.1% ในไตรมาสแรกของปี 2021 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 2% ในไตรมาสแรกของปี 2020 ตัวเลขความเติบโตนี้ทำให้เอเปคสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำหรับการเติบโตในปีนี้ ซึ่งขณะนี้คาดการณ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.4 หรือสูงกว่าไว้เล็กน้อย

การเติบโตสูงในไตรมาสแรกของปี 2021 เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงจุดเปรียบเทียบหลังจากการหดตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี 2020 และการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาปัจจุบันนี้

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ หน่วยสนับสนุนนโยบายของเอเปคยังคงเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นอกจากนี้ การบริโภคในภาคเอกชนยังได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าผู้บริโภคจะใช้เงินออมที่สะสมไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการโอนเงินและเงินอุดหนุนภาคครัวเรือน

Dr.Denis Hew ผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคอธิบายว่า “โครงการฉีดวัคซีนและการขับเคลื่อนเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในการฟื้นตัวในภูมิภาค เรายังคงเห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความคุ้มครองการฉีดวัคซีนทั่วทั้งเอเปค สมาชิกเศรษฐกิจที่มีการเปิดตัวเร็วขึ้นและการสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืนจะฟื้นตัวเร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่สมาชิกเศรษฐกิจที่ต่อสู้กับการเข้าถึงวัคซีนและมีพื้นที่ทางการคลังที่จำกัดจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวมากขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนเหล่านี้”

การฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมของทั่วทั้งเอเปคนั้นมีอัตราส่วนที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ 148 โดสต่อ 100 คนไปจนถึงต่ำสุดเพียงหนึ่งครั้งต่อ 100 คน ด้วยเหตุนี้ อัตราของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจึงแตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ระดับต่ำสุดที่ร้อยละ 0.2 ถึงสูงถึงร้อยละ 72 ของประชากรในช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี 2021

Rhea C. Hernando นักวิจัยหน่วยสนับสนุนนโยบายของเอเปกอธิบายว่าการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง “สมาชิกเศรษฐกิจไม่สามารถรักษาข้อจำกัดที่เข้มงวด ปิดพรมแดน และให้การสนับสนุนทางการเงินและการเงินที่หลากหลายอย่างไม่มีกำหนด” โดยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือพหุภาคีเป็นกุญแจสำคัญในการอำนวยความสะดวกของการไหลเวียนของส่วนประกอบวัคซีนและเวชภัณฑ์อย่างเสรี เนื่องจากจะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเข้าถึงและการแจกจ่ายวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกเศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

“ในเวลานี้เป็นที่ชัดเจนว่าเพื่อให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้น การสาธารณสุขจะต้องได้รับการปกป้อง ซึ่งจะทำให้จำเป็นต้องเข้าถึงวัคซีนเพื่อปกป้องผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” Hernando กล่าวเสริม

ในด้านการค้า ภูมิภาคมีการดำเนินงานในเชิงบวกในไตรมาสแรกของปี 2021 โดยมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าเติบโตในอัตราสูงขึ้นที่ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 16.2 ตามลำดับ จากการหดตัวร้อยละ 6.1 สำหรับการส่งออกและร้อยละ 4.1 สำหรับการนำเข้าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานและการสื่อสาร ขณะที่ภาคเกษตร เครื่องแต่งกาย โลหะ และแร่ธาตุก็ถูกเพิ่มเข้ามาในการส่งเสริมทางการค้าด้วย

ผลกระทบต่อเนื่องของโควิด-19 ต่อภาคการขนส่งและการเดินทางยังคงเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริการเชิงพาณิชย์ของเอเปคในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2021 การบริการเชิงพาณิชย์ลดลงร้อยละ 12 สำหรับการส่งออกและร้อยละ 15.2 สำหรับการนำเข้า เทียบกับการลดลงร้อยละ 9.5 สำหรับการส่งออกและร้อยละ 9.2 สำหรับการนำเข้าในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020

รายงานฉบับปรับปรุงของเอเปคยังระบุด้วยว่า อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ร้อยละ 2.3 เทียบกับร้อยละ 1.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 อันเนื่องมาจากการปรับราคาให้เป็นปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดทั่วโลก

การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปีสำหรับภูมิภาคเอเปกอยู่ที่ร้อยละ 2 ในขณะที่อาจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.2 ในปี 2022 มีความเสี่ยงที่แนวโน้มเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจยังคงอยู่ เนื่องจากกิจกรรมการบริโภคที่เพิ่มขึ้นหลังจากอุปสงค์ที่ถูกขัดไว้ในไตรมาสที่ต่อเนื่องกัน รายงานระบุว่าแรงกดดันด้านราคาจำเป็นต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและการสื่อสารที่ชัดเจนจากหน่วยงานนโยบายการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการคาดการณ์เงินเฟ้อ

Hernando สรุปว่า “การจัดการวิกฤตสุขภาพที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าจะมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป การฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เมื่อผู้คนรู้สึกปลอดภัย พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นที่จะออกไปทำงานและใช้เงินออมสะสม ขณะที่ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการลงทุนได้อีกครั้ง โดยสนับสนุนให้เศรษฐกิจค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป”

อ้างอิง

Policy Support Unit, APEC. (2021). APEC Posts Strong First Quarter Growth, on Track to hit 6.4% in 2021. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0816_ARTA

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายงาน APEC Regional Trends Analysis, August 2021 Update: Vaccine Access Drives Recovery ฉบับเต็ม ได้ที่ https://www.apec.org/Publications/2021/08/APEC-Regional-Trends-Analysis-August-2021-Update

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์