APEC เริ่มต้นการประชุมกลุ่มทางเทคนิคขับเคลื่อนการฟื้นฟู

สิงคโปร์, 10 สิงหาคม 2021 โดย สำนักงานเลขาธิการเอเปค

การประชุมกลุ่มทางเทคนิคครั้งที่ 3 ของเอเปคกำลังดำเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,400 คน ทั้งผู้กำหนดนโยบายและตัวแทนจากภาคเอกชนจาก 21 เขตเศรษฐกิจในการประชุม และยังมีคณะทำงานมากกว่า 80 กลุ่มและการประชุมกิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมระดับอาวุโสกลุ่มนี้จะสิ้นสุดในช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2020 โดยมี Vangelis Vitalis รองเลขาธิการฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของเอเปคก่อนจะมีการเตรียมการประชุมระดับผู้นำเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายน 2021

Dr. Rebecca Sta Maria ผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานเลขาธิการเอเปคได้กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญของเอเปคกำลังดำเนินงานที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิค รวมทั้งการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นไปตามลำดับความสำคัญที่นิวซีแลนด์ได้กำหนดเอาไว้”

“ความคิดริเริ่มทั้งหมดที่ครอบคลุมโดยคณะทำงานต่าง ๆ จะสนับสนุนเป้าหมายการประชุมของปีนี้ เพื่อพัฒนาการฟื้นฟูภูมิภาค ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการบูรณาการ ความยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรมและการฟื้นฟูการเข้าถึงดิจิทัล” Dr. Sta Maria ได้กล่าวเสริม

Dr. Sta Maria กล่าวอีกว่า “สัปดาห์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจที่กำลังใกล้เข้ามานี้ เจ้าหน้าที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจและการมอบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จะรายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเอเปคในเดือนพฤศจิกายน”

ไฮไลท์การประชุม

กลุ่มทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Digital Economy Steering Group) เริ่มต้นการประชุมโดยดำเนินการตามแผนการอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค (APEC Internet and Digital Economy Roadmap) แผนงานดังกล่าวระบุประเด็นสำคัญ 11 ประการและการดำเนินเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและนโยบายระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการเติบโตของนวัตกรรม ความครอบคลุมและความยั่งยืน ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเปค

กลุ่มอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ (Business Mobility Group) เจ้าหน้าที่กำลังเริ่มต้นการฟื้นฟูที่ปลอดภัยและมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของโครงการบัตรเดินทางสำหรับธุรกิจของเอเปค (APEC Business Travel Card: ABCT) รวมถึงความพยายามในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และการฉ้อโกง ในช่วงต้นปี 2021 กลุ่มได้ทำงานต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและความปลอดภัยและเพื่อประสิทธิภาพของการเดินทางเพื่อธุรกิจ รวมทั้งการเปิดตัว ABCT ในเวลานี้ สมาชิกเขตเศรษฐกิจ 8 แห่งได้เริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้แล้ว

กลุ่มหุ้นส่วนนโยบายเอเปคว่าด้วยสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Policy Partnership on Women and the Economy) กำลังแสวงหาความคืบหน้าในวาระรวมของ APEC 2021 โดยจัดการกับผลกระทบจาการระบาดที่สตรีได้รับในภูมิภาค กลุ่มจะรับฟังหน่วยสนับสนุนนโยบายของเอเปคและหารือความคืบหน้าทุก 2 ปีของโครงการสตรีเอเปค (APEC Women) และแดชบอร์ดเศรษฐกิจ รวมทั้งการให้การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่อาวุโสเกี่ยวกับแผนงาน La Serena ของเอเปคสำหรับสตรีและการเติบโตที่ครอบคลุม

กลุ่มหุ้นส่วนนโยบายของเอเปคว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร (APEC’s Policy Partnership on Food Security) จะมีการประชุมเพื่อจัดการความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคกำลังพบ รวมถึงการผลิตและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากโควิด-19 ตลอดจนความท้าทายที่มีอยู่ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเปลี่ยนผ่านในแต่ละส่วน

การประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหารของเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2021 การประชุมนี้จะมีนาย Damien O’Connor รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของนิวซีแลนด์เป็นประธาน ซึ่งนาย Damien O’Connor เคยเป็นประธานการประชุมความรับผิดชอบการค้าของเอเปคเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

อ้างอิง

APEC. (2021). Officials Begin Technical Meeting Cluster, Propel APEC’s Recovery Progress. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0810_SOM3

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลของการประชุมและคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่

1. รายการกรประชุม APEC 2021 เข้าถึงได้ที่ https://apec2021nz.org/apec-nz-2021/meeting-calendar

2. กลุ่มทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค เข้าถึงได้ที่ https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Digital-Economy-Steering-Group

3. แผนการทำงานอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค เข้าถึงได้ที่ http://mddb.apec.org/Documents/2017/SOM/CSOM/17_csom_006.pdf

4. กลุ่มอำนวยความสะดวกทางธุรกิจของเอเปค เข้าถึงได้ที่ https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Business-Mobility-Group

5. บัตรเดินทางสำหรับธุรกิจของเอเปค เข้าถึงได้ที่ https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0304_ABTC

6. กลุ่มหุ้นส่วนนโยบายเอเปคว่าด้วยสตรีและเศรษฐกิจ เข้าถึงได้ที่ https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Policy-Partnership-on-Women-and-the-Economy

7. APEC Women and the Economy Dashboard 2019 เข้าถึงได้ที่ https://www.apec.org/Publications/2019/10/The-APEC-Women-and-the-Economy-Dashboard-2019

8. แผนการ La Serena สำหรับสตรีและการเติบโตที่ครอบคลุม เข้าถึงได้ที่ https://www.apec.org/Meeting-Papers/Annual-Ministerial-Meetings/2019/2019_AMM/Annex-A

9. การประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหารของเอเปค เข้าถึงได้ที่ https://www.apec.org/Groups/Other-Groups/Policy-Partnership-on-Food-Security

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์