จีนปัดร่วมแผนสืบที่มาโควิดระยะสองของอนามัยโลก

22/07/2564 16:16 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 22 ก.ค. – จีนไม่เห็นด้วยกับแผนการสืบสวนที่มาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ระยะที่สองขององค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงสมมติฐานที่ว่าเชื้อโควิดอาจหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการทดลองของจีน

นายเจิ้ง อี้ซิน รัฐมนตรีช่วยของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) กล่าวว่า จีนจะไม่ยอมรับแผนการสืบสวนที่มาของโรคโควิดระยะที่สองขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากมีบางแง่มุมที่ขาดสามัญสำนึกและขัดต่อหลักวิทยาศาสตร์ เขารู้สึกตกใจเมื่อได้อ่านแผนงานดังกล่าวขององค์การอนามัยโลกครั้งแรก เพราะมีสมมติฐานว่าจีนละเมิดระเบียบการที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจนทำให้เชื้อโควิดหลุดออกมาสู่โลกภายนอกในระหว่างดำเนินการวิจัย นายเจิ้งยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของจีนที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนเนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ทั้งยังระบุเพิ่มเติมว่า จีนหวังว่าองค์การอนามัยโลกจะทบทวนข้อพิจารณาและข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของจีนอย่างจริงจัง ติดตามที่มาของโรคโควิดตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างจริงใจ และกำจัดการแทรกแซงทางการเมือง โดยที่จีนขอต่อต้านการโยงเรื่องนี้เข้ากับการเมือง

นายเจิ้ง อี้ซิน

ในขณะเดียวกัน หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญของจีนในโครงการสืบสวนที่มาของโรคโควิดร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกขยายขอบเขตการสืบเรื่องดังกล่าวนอกเหนือจากจีนให้ครอบคลุมไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งยังระบุว่า จีนเชื่อว่าสมมติฐานเรื่องเชื้อโควิดหลุดจากห้องปฏิบัติการเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง และคงไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงให้มากไปกว่านี้ แต่ควรศึกษาเรื่องที่มาของโรคโควิดในสัตว์มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่มีประชากรค้างคาวอยู่มาก อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่า ยังไม่อาจทิ้งสมมติฐานเรื่องเชื้อโควิดหลุดออกจากห้องปฏิบัติการไปได้ทั้งหมด พร้อมแนะนำว่า หากมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับสมมติฐานดังกล่าว ประเทศอื่น ๆ ก็ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลจากห้องปฏิบัติการเช่นกัน.

Cr. สำนักข่าวไทย