Work from home ทำคนสูดควันบุหรี่มือสองเพิ่มขึ้น

31/05/2564 14:35 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 31 พ.ค.- ผลสำรวจในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมพบว่า นับตั้งแต่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาด การทำงานจากบ้านทำให้มีคนสูดควันบุหรี่มือสองเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องอาศัยร่วมกับคนสูบบุหรี่

ศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นเผยผลสำรวจผู้สูบบุหรี่ 1,000 คน และผู้ไม่สูบบุหรี่ 818 คน ในจำนวนนี้อาศัยร่วมกับผู้สูบบุหรี่ 258 คน คนกลุ่มหลังนี้มีมากถึงร้อยละ 33.7 ที่รู้สึกว่าสูดควันบุหรี่เพิ่มขึ้น สะท้อนว่า การใช้เวลาในบ้านมากขึ้น เช่น การทำงานจากบ้าน  เพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ เพราะอาศัยร่วมกับผู้สูบบุหรี่

ผลสำรวจพบด้วยว่า ผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 25.3 อยากเลิกบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดโรคโควิด-19  ตามที่องค์การอนามัยโลกเตือนไว้ว่า ผู้สูบบุหรี่ที่ติดโควิดเสี่ยงอาการหนักกว่าผู้ไม่สูบ ผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 18 ยอมรับว่า สูบหนักขึ้นตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดเมื่อต้นปีก่อน ขณะที่ร้อยละ 11.4 เผยว่า สูบลดลง ต่อข้อถามเรื่องทางการปิดสถานที่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะและสถานีรถไฟเป็นการชั่วคราวเพราะคนสูบบุหรี่ต้องถอดหน้ากากอนามัยออกนั้น ผู้ตอบร้อยละ 58.3 เห็นด้วย และร้อยละ 59.4 เชื่อว่า การสูบบุหรี่ทั้งในร่มและกลางแจ้งเสี่ยงทำให้เชื้อไวรัสแพร่มากขึ้น.

Cr. สำนักข่าวไทย