โพลชี้ยุโรปมั่นใจลดลง วัคซีนแอสตราเซนเนกา

22/03/2564 11:40 สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 22 มี.ค. – ผลสำรวจความเห็นชี้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของสเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลีเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาลดลงอย่างมาก เนื่องจากรายงานภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่เชื่อมโยงวัคซีนดังกล่าว และมีหลายประเทศที่สั่งระงับใช้วัคซีนชั่วคราว

ผลสำรวจความเห็นของยูกัฟ บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของอังกฤษในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เผยว่า ชาวยุโรปรู้สึกลังเลที่จะฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกามากกว่าของไฟเซอร์/ไบออนเทคและของโมเดอร์นา ขณะที่ความวิตกกังวลเรื่องรายงานภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนทำให้ประชาชนยิ่งมองความปลอดภัยของวัคซีนแอสตราเซนเนกาในแง่ลบมากขึ้น

ผลสำรวจความเห็นดังกล่าวที่มีผู้เข้าร่วมราว 8,000 คนจาก 7 ประเทศในทวีปยุโรประหว่างวันที่ 12 – 18 มีนาคมที่ผ่านมาพบว่า ชาวฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และอิตาลีมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนแอสตราเซนเนกามากกว่าเชื่อว่าวัคซีนดังกล่าวปลอดภัย ผลสำรวจยังชี้ว่า ชาวเยอรมันร้อยละ 55 ไม่เชื่อว่าวัคซีนปลอดภัย และมีไม่ถึง 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ที่เชื่อว่าปลอดภัย ขณะที่ประชาชนของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่วัคซีนแอสตราเซนเนกาไม่ได้รับความนิยม เชื่อว่าวัคซีนดังกล่าวไม่ปลอดภัยสูงถึงร้อยละ 61 ส่วนชาวอิตาลีและสเปนส่วนใหญ่ที่เคยคิดว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกาปลอดภัยสูงถึงร้อยละ 54 และ 59 ตามลำดับในผลสำรวจครั้งก่อน กลับมีอัตราความเชื่อมั่นลดลงเหลือเพียงร้อยละ 36 และ 38 ในผลสำรวจความเห็นครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ผลสำรวจความเห็นของยูกัฟเผยว่า มีเพียงประชาชนของอังกฤษ ซึ่งเริ่มโครงการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาตั้งแต่เดือนมกราคม ที่รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน โดยที่ชาวอังกฤษร้อยละ 77 เชื่อว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกายังคงปลอดภัย และมีร้อยละ 79 ที่เชื่อว่าวัคซีนของไฟเซอร์ปลอดภัย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน.

Cr. สำนักข่าวไทย