เกาหลีใต้จะฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ร้อยละ 70 ภายใน ก.ย.

25/01/2564 16:23 สำนักข่าวไทย

โซล 25 ม.ค.- เกาหลีใต้ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้ประชากรร้อยละ 70 ภายในเดือนกันยายน โดยจะเริ่มการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนหน้า และคาดว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนพฤศจิกายน

สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีหรือเคซีดีเอ (KCDA) ประกาศชุดภารกิจหลักสำหรับปีนี้ ครอบคลุมเรื่องการจัดสรรวัคซีนฟรีให้แก่ประชาชนทุกคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้รัฐบาลมีวัคซีนเพียงพอสำหรับฉีดให้คน 56 ล้านคนแล้ว ภายใต้โครงการโคแว็กซ์ขององค์การอนามัยโลก และมีสัญญาแยกกับบริษัทยาต่างขาติ 4 แห่ง นอกจากนี้ยังใกล้จะลงนามสัญญาซื้อวัคซีนของโนวาแว็กซ์ บริษัทอเมริกันให้ประชาชน 20 ล้านคน ขณะที่ประชากรเกาหลีใต้ทั้งประเทศมี 52 ล้านคน บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูง สถานพักฟื้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกในไตรมาสแรกของปีนี้ ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ทำงานตามสถานพยาบาลอื่น ๆ จะได้รับวัคซีนในไตรมาสสอง ผู้มีโรคเรื้อรังและผู้มีอายุ 19-64 ปี จะได้รับวัคซีนในไตรมาสสาม

เคซีดีเอเผยด้วยว่า ทางการกำลังตระเตรียมห้องเย็นหลากหลายแบบเพื่อเก็บวัคซีนแต่ละบริษัทที่ต้องเก็บในอุณหภูมิแตกต่างกัน จะเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน 250 แห่ง เพิ่มเติมจากสถานพยาบาล 10,000 แห่งทั่วประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะเดินหน้ามาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส และเพิ่มการตรวจแบบพีซีอาร์ (PCR) เป็นสูงสุดวันละ 240,000 คน.

Cr. สำนักข่าวไทย