เวลาเรียนของเวลาเรียนหายไป 2 ใน 3 เพราะโควิด-19

25/01/2564 17:36 สำนักข่าวไทย

เจนีวา 25 ม.ค. – องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เผยว่า ปีที่แล้วเวลาเรียนของนักเรียนทั่วโลกสูญหายไปมากถึง 2 ใน 3 ของปีการศึกษาเพราะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ต้องปิดโรงเรียน

รายงานของยูเนสโกซึ่งเผยแพร่เนื่องในวันการศึกษาสากลที่ตรงกับวันที่ 24 มกราคมของทุกปีระบุว่า ระยะเวลาการปิดโรงเรียนซึ่งทำให้นักเรียนเสียโอกาสในการเรียนหนังสือแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เช่น ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา และแถบทะเลแคริบเบียน ปิดโรงเรียนหนีโควิด-19 โดยเฉลี่ย 5 เดือน ส่วนประเทศในยุโรป ปิดนาน 2.5 เดือน ขณะที่ประเทศในเขตโอเชียเนีย ปิดโรงเรียนเพียง 1 เดือน

ยูเนสโกยังระบุว่า ช่วง 1 ปีที่โรคโควิด-19 ระบาด มีนักเรียนมากกว่า 800 ล้านคน หรือ กว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั่วทั้งโลก  ต้องเผชิญกับความขลุกขลักอย่างยิ่ง เพื่อปรับตัวด้านการเรียน มี 31 ประเทศที่โรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอนอย่างสิ้นเชิง และอีก 48 ประเทศที่ปรับลดตารางสอน หรือ สอนเป็นบางเวลาเท่านั้น  ยูเนสโกประเมินว่า ปีที่ผ่านมาภาคการศึกษาทั่วโลกได้รับเงินช่วยเหลือเพียงร้อยละ 0.78 ของมาตรการความช่วยเหลือทั่วโลก และมีแนวโน้มที่ยอดเงินช่วยเหลือจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ออเดรย์ อะซูเลย์ เลขาธิการยูเนสโก เรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศ เพิ่มงบประมาณความช่วยเหลือทางการเงินให้ภาคการศึกษามากขึ้น และควรให้ความสำคัญอันดับแรกสุดกับการศึกษา.

Cr. สำนักข่าวไทย