สิงคโปร์ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้เติบโต 50% ภายในระยะเวลา10ปี

25 ม.ค. 64 16:33 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้เติบโตมากถึง 50% ในอีก 10 ปีข้างหน้าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมถึงให้ความสำคัญภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศมากขึ้น

  นายชาน ชุนซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์กล่าวว่าสำหรับการกำหนดเป้าหมายในครั้งนี้้ เนื่องจากในปัจจุบันการพึ่งพาแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ทำได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเจ้าของธุรกิจในสิงคโปรจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น และหันมาใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้นเพื่อทดแทนการพึ่งพาแรงงานต่างชาติให้ได้มากที่สุด

  โดยแผนพัฒนาของรัฐบาลสิงคโปร์มีขึ้นหลังจากที่อุตสาหกรรมการผลิตกลายเป็นรายได้สำคัญของประเทศหลังเศรษฐกิจสิงคโปร์ต้องเผชิญกับภาวะถดถอยครั้งที่รุนแรงที่สุดในปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2563 ภาคการผลิตของสิงคโปร์มีรายได้อยู่ที่ 1.06 แสนล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (8 หมื่นล้านดอลลาร์) หรือคิดเป็น 21% ของ GDP สิงคโปร์ และมีแรงงานที่ทำงานในส่วนนี้มากถึง 450,000 คน หรือคิดเป็น 12% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ

รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
เรียบเรียง  ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

Cr.Efinancethai