โตเกียวอาจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มก้อนใหญ่สำหรับโอลิมปิก

04/12/2563 09:46 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 4 ธ.ค. – รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียว อาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในสัดส่วนที่มากที่สุด สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีหน้า

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 300,000 ล้านเยน หรือประมาณ 87,168 ล้านบาท โดยมีทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนการแข่งขันออกไป และมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียว รัฐบาลกลาง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะร่วมกันรับผิดชอบ
ในส่วนค่าใช้จ่ายในการเลื่อนการแข่งขันออกไปนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจรับผิดชอบประมาณ 31,800 ล้านบาท รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวประมาณ 23,000 ล้านบาท และรัฐบาลกลางประมาณ 4,300 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการป้องกันโควิด รัฐบาลกลางอาจรับผิดชอบประมาณ 15,900 ล้านบาท รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวประมาณ 11,500 ล้านบาท ขณะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีแนวโน้มว่าจะไม่ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้

โดยรวมแล้วรัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 34,500 ล้าน บาท คณะกรรมการจัดการแข่งขันประมาณ 31,800 ล้านบาท และรัฐบาลกลางประมาณ 20,200 ล้านบาท โดยคาดว่าทั้งสามฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกว้างๆ เกี่ยวกับการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มในวันนี้.

Cr. สำนักข่าวไทย