ญี่ปุ่นเปิดศูนย์ตรวจโควิดที่สนามบินนาริตะ

2 พฤศจิกายน 2563 2:27 pm สำนักข่าวไทย

โตเกียว 2 พ.ย. – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นสนามบินใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอีกครั้ง หลังใช้มาตรการจำกัดการเดินทางมาเป็นเวลาหลายเดือน

ศูนย์ดังกล่าวจะตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ (PCR) ซึ่งจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากการป้ายเยื่อบุในคอหรือป้ายเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก เพื่อออกใบรับรองผลตรวจให้ผู้โดยสารขาออกที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ต้องใช้ใบรับรอง ศูนย์ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของมูลนิธิโรงเรียนแพทย์แห่งญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์ตรวจแห่งแรกภายในท่าอากาศยานของญี่ปุ่น และทราบผลตรวจได้ภายใน 6 ชั่วโมง โดยคาดว่าจะลดระยะเวลารอผลให้เหลือเพียง 2 ชั่วโมงภายในสิ้นเดือนนี้ และคิดค่าตรวจ 46,500 เยน (13,848 บาท) ก่อนหน้านี้ ทางการญี่ปุ่นใช้มาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ถือหนังสือเดินทางกว่า 150 ประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จนกระทั่งเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ในเดือนที่แล้ว

ขณะนี้ ญี่ปุ่นมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมราว 100,000 คน และผู้เสียชีวิต 1,773 คน นับว่าเป็นประเทศที่รับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีกว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อื่น ๆ ของโลก.

CR: สำนักข่าวไทย