ยูเอ็นชี้ควรเปิดโรงเรียนแม้โควิดระบาด

29 ตุลาคม 2563 10:22 am สำนักข่าวไทย

นิวยอร์ก 29 ต.ค. – สหประชาชาติและธนาคารโลกเรียกร้องในรายงานล่าสุดให้โรงเรียนต่าง ๆ เปิดทำการสอนต่อไป แม้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เนื่องจากนักเรียนในประเทศยากจนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

รายงานดังกล่าวระบุว่า นักเรียนในกลุ่มประเทศยากจนไม่มีโอกาสเข้าเรียนเกือบ 4 เดือนนับตั้งแต่เกิดการระบาดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่นักเรียนในประเทศร่ำรวยที่ได้รับผลประโยชน์จากการเรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ไม่มีโอกาสเข้าเรียนเพียง 6 สัปดาห์ นายโรเบิร์ต เจนกินส์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟกล่าวว่า การให้ความสำคัญกับการเปิดโรงเรียนอีกครั้งและการจัดการสอนชดเชยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และเน้นย้ำว่า การศึกษาของเด็กทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง ซึ่งประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาผ่านทางไกล มีโอกาสเลื่อนเปิดโรงเรียนสูง และมีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ นอกจากนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเผยว่า ประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องลงทุนในระบบการศึกษาอย่างทันที เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างประเทศยากจนกับประเทศร่ำรวยในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

รายงานของยูนิเซฟ ยูเนสโก และธนาคารโลกอ้างอิงข้อมูลที่รวบรวมจากเกือบ 150 ประเทศทั่วโลกในช่วงเดือน มิ.ย. – ต.ค. ที่ผ่านมา.

CR: สำนักข่าวไทย