สเปนเห็นชอบให้นายจ้างชำระค่าใช้จ่ายทำงานจากบ้าน

22 กันยายน 2563 5:00 pm สำนักข่าวไทย

าดริด 22 ก.ย. – นายปาโบล อิกเลเซียส รองนายกรัฐมนตรีของสเปนเผยว่า รัฐบาลสเปนเห็นชอบกับสหภาพแรงงานและผู้นำธุรกิจในการให้นายจ้างชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานจากบ้านให้แก่ลูกจ้างหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

รองนายกรัฐมนตรีสเปนให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ทีวีอีของสเปนว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นรากฐานที่สำคัญในการกำหนดระเบียบการทำงานจากบ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของลูกจ้าง นายอิกเลเซียสยังระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะบังคับให้บริษัทต่าง ๆ เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการทำงานจากบ้านของลูกจ้าง รวมถึงอนุญาตให้ลูกจ้างมีเวลาที่ยืดหยุ่นในการทำงานและมีเวลาพักผ่อนระหว่างทำงานที่บ้าน แต่เขาไม่ได้เผยรายละเอียดว่า นายจ้างจะต้องกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง หรือจะได้รับอะไรจากข้อตกลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเสนอต่อรัฐสภาสเปน

ลูกจ้างชาวสเปนหลายล้านคนต้องกักตัวอยู่ในบ้านกับบุตรหลานและทำงานไปด้วยในช่วงที่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แม้ว่ามาตรการล็อกดาวน์สิ้นสุดมาแล้ว 3 เดือน แต่ลูกจ้างเหล่านี้ยังคงต้องทำงานจากบ้าน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งเว้นระยะห่างทางสังคมของทางการสเปนที่ต้องการจำกัดจำนวนคนเข้าที่ทำงาน.

CR: สำนักข่าวไทย