เกาหลีใต้ส่งออกสินค้าอาหารมาไทยโตขึ้นเกือบร้อยละ 15

27 สิงหาคม 2563 5:02 pm สำนักข่าวไทย

โซล 27 ส.ค. – เกาหลีใต้เผยว่า สินค้าส่งออกประเภทอาหารในไทยโตขึ้นร้อยละ 14.7 ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ เป็นผลมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

สำนักข่าวยอนฮัพของทางการเกาหลีใต้รายงานอ้างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งเกาหลีใต้ (KOTRA) ระบุว่า เกาหลีใต้มีมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทอาหารมายังไทย 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,497 ล้านบาท) ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา อีกทั้งยังระบุว่า สามารถส่งออกสินค้าประเภทอาหารได้มากขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้ออย่างน้อย 24 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก เกาหลีใต้ยังส่งออกผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมายังไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4 และส่งออกซอสปรุงอาหารเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 89.7 ซึ่งเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ได้รับความนิยมมากขึ้น

สินค้าประเภทอาหารได้รับการจับตามองว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ที่จะขับเคลื่อนการส่งออกของเกาหลีใต้ เนื่องจากระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การส่งออกสินค้าหลักหดตัวอย่างรุนแรง เช่น รถยนต์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี.

CR: สำนักข่าวไทย