พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่จุดตรวจกักกันโรคที่ท่าอากาศยานในญี่ปุ่นมากขึ้น

Jun 25 ,2020. NHK World.

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เดินทางมายังญี่ปุ่น เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในการตรวจกักกันโรคที่ท่าอากาศยาน แม้ว่าการระบาดกำลังบรรเทาลงในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่านับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินโดยสมบูรณ์ในญี่ปุ่น จนถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน มีผู้คน 131 คนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่สถานีกักกันโรคในท่าอากาศยาน

จำนวนนี้คิดเป็น 4 เท่าของจำนวนในเดือนก่อนที่จะมีการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน โดยกว่าร้อยละ 70 ของ 131 คนดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติ

คณะผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการยกเลิกภาวะฉุกเฉินอาจนำไปสู่การเพิ่มจำนวนขึ้นนี้ และว่าอีกปัจจัยหนึ่งอาจมาจากจำนวนผู้คนที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีสถานะผู้อยู่อาศัย เนื่องจากไวรัสนี้ได้แพร่กระจายในประเทศอื่น ๆ

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับบรรดานักธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์การติดเชื้อสงบลงแล้วเท่านั้น

CR:NHK World