เที่ยวบินจากญี่ปุ่นไปเวียดนามออกเดินทางแล้วนับเป็นครั้งแรกหลังมีการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทาง

Jun 25 ,2020. NHK World.

เที่ยวบินจากญี่ปุ่นไปยังเวียดนามได้ออกเดินทางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นและเวียดนามได้เห็นพ้องที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทาง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำมาใช้เนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน เครื่องบินที่มีผู้โดยสาร 150 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ได้ออกจากท่าอากาศยานนาริตะใกล้กรุงโตเกียว ทางสายการบินได้จัดหาชุดป้องกันและหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร

การกลับมาทำการบินอีกครั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้แก่นักเดินทางจากประเทศและดินแดน ที่ญี่ปุ่นมองว่าควบคุมการติดเชื้อไวรัสนี้ได้แล้ว

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าพวกตนกำลังดำเนินการเพื่อให้นักธุรกิจ ผู้รับการฝึกทักษะ และแรงงานด้านอื่นชาวเวียดนามเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

CR:NHK World