IMF ลดการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2563 ลงอีกครั้ง

Jun 25 ,2020. NHK World.

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ตัดลดการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงอีกครั้ง ขณะนี้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะหดตัวลงร้อยละ 4.9 ในปี 2563 โดยลดลง 1.9 จุดจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายน

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน IMF ได้เผยแพร่การปรับข้อมูลรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

รายงานดังกล่าวเตือนว่า ภายในสิ้นปี 2564 กิจกรรมทั่วโลกจะได้รับผลกระทบกว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากผลของการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว IMF ลดการคาดการณ์อย่างมากโดยเฉพาะต่อประเทศในยุโรป

ขณะนี้คาดว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะหดตัวลงร้อยละ 12.5 ซึ่งลดลงร้อยละ 5.3 จุดจากตัวเลขเมื่อเดือนเมษายน ด้านอิตาลีจะหดตัวลงร้อยละ 12.8 ซึ่งลดลงร้อยละ 3.7 จุด

ด้านสหรัฐจะหดตัวลงร้อยละ 8 ซึ่งลดลงร้อยละ 2.1 จุด และญี่ปุ่นจะหดตัวลงร้อยละ 5.8 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.6 จุด

IMF ชี้ว่าการเติบโตด้านการบริโภคในประเทศส่วนใหญ่ลดระดับลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกิจกรรมในประเทศที่มากกว่าคาดการณ์ไว้

CR:NHK World