จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่นแตกต่างกันในช่วง 1 เดือนหลังยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

Jun 25 ,2020. NHK World.

ความแตกต่างของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในระดับภูมิภาคได้ปรากฏชัดขึ้นนับตั้งแต่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั้งหมดในญี่ปุ่นเมื่อ 1 เดือนก่อน โดยกรุงโตเกียวและตัวเมืองต่าง ๆ ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ขณะที่ 17 จังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยในช่วงเดือนที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนเป็นวันครบรอบ 1 เดือนพอดีนับตั้งแต่ที่มีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานับจนถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อรวม 1,528 คนทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อระหว่างการตรวจกักกันโรคที่ท่าอากาศยานด้วย

กรุงโตเกียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 748 คน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดรวมผู้ติดเชื้อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มตามแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ตลอดจนโรงพยาบาล

จังหวัดฟูกูโอกะอยู่ในอันดับ 2 โดยมีผู้ติดเชื้อ 176 คน ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มที่โรงพยาบาลและโรงเรียน

จังหวัดฮอกไกโดมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 3 ที่ 156 คน โดยเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มตามสถานที่ที่มีบริการคาราโอเกะตอนกลางวัน

บางจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ต่าง ๆ ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อจำนวนมากเช่นกัน เช่น จังหวัดคานางาวะ ที่มีผู้ติดเชื้อ 106 คน

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการระบาดจะควบคุมได้แล้วในหลายจังหวัด จังหวัดต่าง ๆ 17 จังหวัด เช่น โทยามะ โอกินาวา และฟูกูอิ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่อีก 11 จังหวัดมีรายงานผู้ติดเชื้อแค่จังหวัดละ 1 คน

CR:NHK World