ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายใหม่ในกรุงโตเกียวมีจำนวนน้อยที่สุดในรอบ 2 เดือน

May 23 ,2020. NHK World.

เจ้าหน้าที่กรุงโตเกียวรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายใหม่ที่น้อยที่สุดในรอบ 2 เดือน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม มีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวแค่ 3 คนเท่านั้น

รายงานดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณายกเลิกภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

เจ้าหน้าที่กรุงโตเกียวกำลังตรวจสอบสถานการณ์โดยใช้ตัวชี้วัด 7 ข้อ ซึ่งรวมถึงจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และอัตราของผลการตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นบวก

นางโคอิเกะ ยูริโกะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียวระบุว่า ปัจจุบันกรุงโตเกียวปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดในการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน

นางโคอิเกะกล่าวว่า “เราต้องกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันโรคติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายด้วย เราจะบรรลุผลที่ว่านี้ด้วยการสร้างบรรทัดฐานและกิจวัตรประจำวันแบบใหม่”

เจ้าหน้าที่มีแผนที่จะค่อย ๆ ผ่อนคลายคำขอให้ปิดทำการสำหรับสถานที่สาธารณะและธุรกิจต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่กรุงโตเกียวมีแผนที่จะปฏิบัติตามแผนการนี้ในทันทีที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมเป็นอย่างเร็ว

CR: NHK World