อาจมีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม

May 23 ,2020. NHK World.

รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะยกเลิกภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและอีก 4 จังหวัดในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมเป็นอย่างเร็ว เนื่องจากมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในความพยายามที่จะควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม หลังจากรับฟังความคิดเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ 4 จังหวัดข้างต้นคือจังหวัดคานางาวะ ชิบะ ไซตามะ ซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียว และจังหวัดฮอกไกโด ทางเหนือของประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 คนในกรุงโตเกียว โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมามีน้อยกว่า 0.5 ต่อประชาชน 100,000 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์สำหรับการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวในจังหวัดคานางาวะและฮอกไกโดยังคงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม นายนิชิมูระ ยาซูโตชิ รัฐมนตรีที่ดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจกล่าวว่า จำนวนของกรณีใหม่ ๆ ลดลงต่อเนื่อง และสถานการณ์ตามสถานที่ทางการแพทย์ต่าง ๆ กำลังดีขึ้นในจังหวัดเหล่านั้นทั้งหมด เขาระบุว่าอาจมีการยกเลิกภาวะฉุกเฉินถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นนี้ต่อไป

CRL NHK World.