คณะรัฐมนตรีว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งเอเปก (APEC) ออกแถลงการณ์ร่วมปี 2019

วันที่ 6 กันยายน 2019, เมืองคอนเซปชัน ประเทศชิลี

คณะรัฐมนตรีว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกแถลงการณ์ร่วมในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของเอเปกปี 2019 ณ เมืองคอนเซปชัน (Concepcion) ประเทศชิลี

รัฐมนตรีว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของเอเปกออกแถลงการณ์ร่วมกันภายหลังการประชุมระหว่างวันที่ 5-6 กันยายนปี 2019 ณ เมืองคอนเซปชัน ประเทศชิลี

แถลงการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปกว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2019 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวข้องประเทศชิลี Juan Andrés Fontaine เป็นผู้นำการแถลงการณ์ร่วม ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ การสนับสนุนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ และวิธีประกอบการที่เหมาะสมกับโลกยุคโลกาภิวัตน์และความเป็นสากล

อ่านรายละเอียดของคำแถลงการณ์ SME Financing and Digital Transformation in a Globalized Economy ได้ที่ https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Small-and-Medium-Enterprise/2019_sme

เรียบเรียงโดย ทีมนักวิจัย สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์