รัฐมนตรีว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอเปก (SMEs) ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

เมืองคอนเซปชัน ประเทศชิลี, วันที่ 6 กันยายน 2019 โดย คณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอเปก

กลุ่มรัฐมนตรีว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของเอเปกจัดประชุม ณ เมืองคอนเซปชัน (Concepcion) ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศชิลี โดยมีประเด็นหลักในการหารือเรื่อวภาคธุรกิจที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วาระสำคัญในการประชุม คือ การเปลี่ยนผ่านดิจิทัล การสร้างความเป็นสากล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในภูมิภาค และพัฒนาการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

Juan Andrés Fontaine รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ความเห็นว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นแกนหลักของการแลกเปลี่ยนเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

“การที่ภาคเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นนั้น ต้องขอบคุณความเป็นสากลและโลกดิจิทัลที่มอบโอกาสให้เรามากมาย รวมไปถึงความท้าทายใหม่ ๆ ด้วย เมื่อบรรดาวิสาหกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย พวกเขาต้องการคำตอบจากพวกเรา” Juan Andrés Fontaine กล่าว

ขณะที่ Evan Holley ประธานคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอเปกกล่าวขอบคุณรัฐบาลชิลีที่ทำหน้าที่อำนวยการประชุมให้เป็นอย่างดี โดย Evan Holley มองว่า

“การให้ความสำคัญในเรื่องความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศระหว่างกันเป็นนโยบายและแนวทางที่สำคัญต่อความสำเร็จของเอเปก ซึ่งธุรกิจกว่าร้อยละ 97 ของเอเปกเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น บริษัทเหล่านี้ในภาคธุรกิจจึงมีส่วนสำคัญในกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งการทำงานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างสำคัญจากชิลี ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมในปีนี้”

การประชุมคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเอเปกมีการประชุมเกี่ยวกับการริเริ่ม Offline to Online (O2O) ของเอเปก เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเปลี่ยนผ่านดิจิทัลได้ และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือการลดความไม่เท่าเทียมทางเพศและโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีการประชุมในเรื่องความท้าทายด้านนวัตกรรมและความยังยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเทคโนโลยีการเงินและอื่น ๆ

การมุ่งเน้นการบูรณาการของเอเปกในเรื่องผู้หญิงจะเป็นประเด็นต่อไปที่จะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนกันยายน 2019

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.apec.org/Press/News-Releases/2019/0906_SME

เรียบเรียงโดย ทีมนักวิจัย สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์