นายหลี่ เค่อเฉียง (H.E. Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒