ญี่ปุ่นและไทยร่วมกันวิจัยปัญหามลภาวะทางทะเลที่เกิดจากขยะพลาสติก

Oct 06 , 2019. NHK World.

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นและไทย ได้จัดทำโครงการร่วมกัน เพื่อวิจัยปัญหามลภาวะทางทะเล ที่เกิดจากขยะพลาสติก

เชื่อกันว่า ขยะพลาสติกราวร้อยละ 30 ในมหาสมุทรทั่วโลก มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม คณะนักวิจัยได้ไปเยือนเกาะ ที่อยู่นอกชายฝั่งทางภาคตะวันออกของไทย ซึ่งจะใช้เป็นฐานสำหรับโครงการระยะเวลา 5 ปี

สมาชิกของคณะนักวิจัยจะใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณของพลาสติก และวิธีการที่ขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสู่ทะเล พวกเขายังจะตรวจสอบผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม พยากรณ์ระดับการปนเปื้อนในอนาคต และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะนักวิจัยจะแนะนำรัฐบาลไทยถึงวิธีการที่จะลดมลภาวะจากพลาสติก

CR: NHK World