การศึกษาและความร่วมมือ คือ การส่งเสริมทุนมนุษย์

10 มิถุนายน 2022 คณะทำงานว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมมนุษย์ของเอเปค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา ตลอดจนทิศทางของนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัลในการศึกษาได้ดีที่สุด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย กล่าวกับผู้แทนในการประชุมประจำปีของเครือข่ายการศึกษา (the Education Network: EDNET) ที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปก ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงเมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคมที่ผ่านมา

“เราทราบดีว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรับรองการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว ประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับสมาชิกเอเปคต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่งและไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” นางสาวตรีนุชกล่าวในการกล่าวเปิดการประชุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นและการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม และการจ้างงานของพลเมืองทุกคนในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยกล่าว เอเปคให้สมาชิกมีรูปแบบที่เหมาะสมในการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อให้บรรลุธีมของการประชุมเครือข่ายการศึกษาในปีนี้ “การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน (Quality Education for Sustainable Growth)”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 9  เขตเศรษฐกิจของเอเปค (บรูไน ดารุสซาลาม ชิลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) แบ่งปันวิสัยทัศน์ผ่านวิดีโอบรรยายว่าภูมิภาคจะคิดใหม่และปรับรูปแบบการศึกษาได้อย่างไรภายในปี 2030

กลุ่มรัฐมนตรีได้แบ่งปันวิธีที่พวกเขาจัดการกับข้อกังวลและลำดับความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในระบบเศรษฐกิจของตนเอง ตลอดจนในภูมิภาคเอเปค ซึ่งรวมถึงวิธีที่การทำให้เป็นดิจิทัลและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การศึกษา และบทบาทของครูและผู้นำโรงเรียนมีการพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนานี้อย่างไร

“ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการชี้ให้เห็นเส้นทางในอนาคตของการพัฒนาการศึกษาในแต่ละเขตเศรษฐกิจของตนเองและในภูมิภาคเอเปคโดยรวม” ดร.วาง ยาน (Wang Yan) ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาของคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคกล่าว (the APEC Human Resources Development Working Group’s Education Network)

“ผู้คนมีความสำคัญ และวิธีที่พวกเขาได้รับการมีชีวิตที่ดีขึ้นจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งที่เรามองเห็นว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร (ความครอบคลุม ยั่งยืนและยืดหยุ่น) ดิฉันเชื่อว่าเราสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง หากเราให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นและผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในเอเปก” ดร.วาง ยานกล่าวเสริม

เจ้าหน้าที่ยังได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากภาควิชาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความคล่องตัวของนักเรียนและผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาทักษะการเชื่อมโยงที่ไม่ตรงกัน โดยคำนึงถึงอนาคตของการทำงาน

“ขณะที่ภูมิภาคเอเปคมีความสำเร็จมากมายในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การระบาดใหญ่กำลังเพิ่มความท้าทายทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทักษะและความสามารถสำหรับเราในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราเพื่ออนาคตของการทำงาน การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านทุนมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การสร้างคนรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่ง มีความสามารถ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น” นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานร่วมและประธานเครือข่ายฯ กล่าวเพิ่มเติม

ผู้แทนยังหารือมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาและความร่วมมือระดับภูมิภาคจะช่วยพลิกโฉมวาระการศึกษาจากองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) องค์การรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Southeast Asian Ministers of Education Organization) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (the ASEAN Secretariat) ได้อย่างไร

ที่มา

APEC. (10 June 2022). Enhance Human Capital through Education and Cooperation: Minister. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/enhance-human-capital-through-education-and-cooperation-minister

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์