นิวซีแลนด์เล็งเก็บค่าปล่อยก๊าซโลกร้อนจากปศุสัตว์

08/06/2565 10:51 สำนักข่าวไทย

เวลลิงตัน 8 มิ.ย.- นิวซีแลนด์เผยแพร่ร่างแผนการเก็บค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปศุสัตว์ เพราะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมนิวซีแลนด์แถลงวันนี้ว่า ร่างแผนการดังกล่าวจะทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกที่เก็บค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับผู้เลี้ยงปศุสัตว์อย่างแกะและวัว นิวซีแลนด์มีประชากร 5 ล้านคน เลี้ยงแกะ 26 ล้านตัว วัว 10 ล้านตัว และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ภาคการเกษตรเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน แต่ไม่ได้อยู่ในแผนการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emissions trading scheme) ทำให้รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์

ร่างแผนดังกล่าวที่ร่างโดยตัวแทนภาครัฐและภาคการเกษตร กำหนดให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ต้องจ่ายค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2568 แยกตามอายุขัยของสัตว์ แต่ใช้มาตรการเดียวกันในการคำนวณปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมา โดยมีสิ่งจูงใจให้แก่เกษตรกรที่ใส่สารเติมแต่งอาหารสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ และสามารถนำการปลูกป่าในฟาร์มมาชดเชยการปล่อยก๊าซได้ รายได้จากการจัดเก็บค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะนำไปใช้ในการวิจัย พัฒนา และให้คำแนะนำแก่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ต่อไป คาดว่าจะมีการตัดสินใจเรื่องร่างแผนการนี้ในขั้นสุดท้ายราวเดือนธันวาคม ด้านนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเอเอ็นแซดชี้ว่า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระเบียบการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่นิวซีแลนด์ยกเลิกมาตรการอุดหนุนภาคการเกษตรในช่วงคริสต์ทศวรรษหลังปี 1980.

Cr. สำนักข่าวไทย