รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ออกแถลงการณ์ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค

23 พฤษภาคม 2022 ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิทย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย ได้แถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีการค้าเอเปคและเขตเศรษฐกิจสมาชิกเกี่ยวกับการประเมินมุมมองที่หลากหลายของสมาชิกเอเปคทั้งหมด และแนวทางสำหรับการประชุมเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืนและเติบโตที่ครอบคลุม

ในฐานะประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีรับผิดชอบกด้านการค้าของเอเปค 2022 คำแถลงของนายจุรินทร์กล่าวถึงความสำคัญหลักสามประการของเอเปค 2022 กล่าว คือ

1. เพื่อเปิดรับทุกโอกาส (Open to all opportunities)

2. เพื่อเชื่อมต่อในทุกมิติ (Connect in all dimensions)

3. เพื่อสมดุลในทุกด้าน (Balance in all aspects)

ผู้สนใจสามารถอ่านแถลงการณ์ประธานที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade Statement of Chair) ได้ที่ https://www.apec.org/meeting-papers/sectoral-ministerial-meetings/trade/apec-ministers-responsible-for-trade-statement-of-chair

โดยแถลงการณ์ฉบับนี้มีภาคผนวกอีก 2 ฉบับ คือ

1. ภาคผนวก เอ นิยามของบริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์(Annex A – APEC Definition of Logisticsrelated Services)

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apec.org/meeting-papers/sectoral-ministerial-meetings/trade/apec-ministers-responsible-for-trade-statement-of-chair/annex-a-apec-definition-of-logistics-related-services

2. ภาคผนวก บี หลักการโดยสมัครใจเพื่อการทำงานร่วมกันสำหรับใบรับรองการฉีดวัคซีนในภูมิภาคเอเปค (Annex B – Voluntary Principles for the Interoperability of Vaccination Certificates in the APEC Region)

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apec.org/meeting-papers/sectoral-ministerial-meetings/trade/apec-ministers-responsible-for-trade-statement-of-chair/annex-b—voluntary-principles-for-the-interoperability-of-vaccination-certificates-in-the-apec-region

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ยังได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) การระบาดของไวรัสโควิด-19 และอื่น ๆ ตามการหารือในการเจรจาระหว่างภาครัฐและเอกชนระหว่างรัฐมนตรีการค้ากับสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council: ABAC)

ผู้สนใจสามารถอ่านแถลงการณ์ของประธานเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิก การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และอื่น ๆ (Chair’s Statement on the Free Trade Area of the Asia-Pacific, the COVID-19 pandemic and beyond) ฉบับเต็มได้ที่ https://www.apec.org/meeting-papers/sectoral-ministerial-meetings/trade/apec-ministers-responsible-for-trade-statement-of-chair/apec-ministers-responsible-for-trade-(mrt)-chair-s-statement-on-the-free-trade-area-of-the-asia-pacific-the-covid-19-pandemic-and-beyond

ที่มา

APEC. (23 May 2022). Deputy Prime Minister Jurin’s Statement on the APEC Trade Ministers’ Meeting. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/deputy-prime-minister-jurin-s-statement-on-the-apec-trade-ministers-meeting

เรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์