เอเปคผลักดันนโยบายที่เข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตเพื่ออนาคตของภูมิภาค

22 พฤษภาคม 2022 ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย เรียกร้องให้รัฐมนตรีการค้าจากสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ เร่งดำเนินการรับมือกับวิกฤตการณ์ในอนาคต และบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต

นายจุรินทร์ประชุมกับรัฐมนตรีการค้าที่เข้าประชุมในวันที่ 21-22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยรายละเอียดและมุมมองทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายการค้า โดยเฉพาะการฟื้นฟูและเสริมสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและการเชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ การค้าและการลงทุน

“ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้ รวมถึงจุดยืนเชิงนโยบายที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เราควรแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อรับมือกับวิกฤตในอนาคต ” นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์ได้เน้นย้ำแนวคิดของไทย “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) และเรียกร้องให้สมาชิกพัฒนาการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเร่งความก้าวหน้าของเขตการค้าเสรีแห่งเอเชียแปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ในขณะที่นำเอาบทเรียนที่เรียนรู้จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้คนในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งสตรีและเยาวชน

นอกจากนี้ เขายังย้ำถึงความสำคัญของการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและสะดวกกลับมาอีกครั้ง  รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมต่อดิจิทัลและห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรเพื่อประกันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาค

นายจุรินทร์กล่าวเสริมด้วยว่า “ด้วยเจตนารมณ์นี้ ประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (bio-circular-green economy: BCG) เป็นนโยบายหลักของเราในการขับเคลื่อนลำดับความสำคัญสามประการ ในช่วงปีที่เราดำรงตำแหน่งประธานเอเปค โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเศรษฐกิจของเรา นี่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับความสำคัญหลักของประเทศไทยมากและเราต้องการที่จะดำเนินการสิ่งนี้เป็นลำดับความสำคัญของเราในปีนี้”

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีการค้ากำลังนำไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีจากเอเปค พวกเขากำลังพิจารณาการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการชะลอตัวของการเติบโต การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และราคาเชื้อเพลิงและอาหารที่สูงขึ้น กลุ่มรัฐมนตรียังได้รับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าโลก

จุดสนใจเพิ่มเติมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีการค้า คือ การผลักดันวิสัยทัศน์ใหม่ของเอเปคหรือ  Putrajaya Vision 2040 และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชนเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นและสงบสุข

“เราจำเป็นต้องส่งเสริมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งผู้คน สินค้าและบริการ สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมถึงระบบการขนส่ง การเคลื่อนย้ายผู้คน และความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกของเรา” นายจุรินทร์กล่าวเสริม

รัฐมนตรีการค้าประชุมท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศสมาชิกเอเปค

นายจุรินทร์กล่าวสรุปว่า “เราอยากเห็นสมาชิกของเอเปคมีพร้อมมากขึ้นในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในอนาคต และบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต ผมขอเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดใช้การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการส่งเสริมการทำงานของเอเปคไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม”

ที่มา

APEC. (22 May 2022). Minister: APEC Should Push for Strong Policies to Futureproof the Region from Crises. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/minister-apec-should-push-for-strong-policies-to-futureproof-the-region-from-crises

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์