การเติบโตที่ชะลอตัวของเอเปคกับความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

20 พฤษภาคม 2022 หน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเปคคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 3.2% ในปี 2022 หลังจากขยายตัว 5.9% ในปี 2021 และจะดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2023 เป็น 3.4% ตามข้อมูลใหม่ที่เผยแพร่โดยหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค

ดร.เดนิส ฮิว (Denis Hew) ผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปค (APEC Policy Support Unit) อธิบายว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคฟื้นตัวในปี 2022 เนื่องจากการเปิดพรมแดนและภาคธุรกิจกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของตัวแปรจากโอมิครอน (Omicron) ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ส่งผลให้มีการบังคับใช้ข้อจำกัดและการล็อคดาวน์ในบางเขตเศรษฐกิจ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง”

“ศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดการเคลื่อนไหวในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องเผชิญกับเส้นทางเดินเรือและท่าเรือที่หนาแน่นอีกครั้ง การขาดแคลนแรงงานและปัจจัยการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตและก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตอันใกล้นี้” ดร.ฮิวกล่าวเสริม

การวิเคราะห์แนวโน้มระดับภูมิภาคของเอเปค (APEC Regional Trends Analysis) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2022 ซึ่งเผยแพร่ในกรุงเทพมหานครก่อนการประชุมรัฐมนตรีเอเปคที่รับผิดชอบการประชุมการค้า เน้นย้ำถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา

เรอา ซี. เฮอร์นันโด (Rhea C. Hernando) นักวิจัยอาวุโสของหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคกล่าวว่า “อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาอาหารและเชื้อเพลิง ทำให้มาตรฐานการครองชีพเสื่อมโทรมลงอย่างมากและอาจผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นไปสู่ความยากจนอย่างสุดขีด”

“รายงานล่าสุดประมาณการว่ามีคนจนอีก 100 ล้านคนในปี 2020 ยากจนเนื่องจากโควิด-19 ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะผลักดันให้คนประมาณ 68 ถึง 132 ล้านคนต้องยากจนขึ้นภายในปี 2030 ปัจจัยที่ทำให้ปัจจัยเหล่านี้เลวร้ายลง คือ อัตราเงินเฟ้อและความขัดแย้ง ซึ่งอาจส่งผลให้มีคนอยู่อย่างยากจนข้นแค้นมากขึ้นประมาณ 75 ถึง 95 ล้านคนในปี 2022” เฮอร์นันโดกล่าวเสริม

รายงานฉบับรายครึ่งปีระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในเอเปคเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 3% โดยเฉลี่ยในปี 2021 เทียบกับ 1.5% ในปี 2020 และคาดว่าจะยังคงสูงขึ้นอีกนานเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานที่เลวร้ายลงอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในยูเครน อัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเฉลี่ย 4.5% ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ปี 2022

เฮอร์นันโดกล่าวเสริม “เจ้าหน้าที่การเงินในภูมิภาคเอเปคได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของพวกเขาที่จะใช้นโยบายที่มีอยู่ อันเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดการกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มเติม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 10 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มเอเปคได้ตัดสินใจที่จะกระชับจุดยืนนโยบายการเงินโดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

กิจกรรมการค้ายังคงเพิ่มขึ้นในปี 2021 มูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าของเอเปคเพิ่มขึ้น 27% ในปีที่แล้วและแตะระดับ 11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 51% ของการค้าโลกทั้งหมด

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องยังคงเป็นภัยคุกคามต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ และเรามองเห็นการเติบโตที่อ่อนแอลงสำหรับภูมิภาคเอเปค เอเปคจำเป็นต้องตอบสนองต่อการฟื้นตัวที่เปราะบางนี้ต่อไป โดยการเสริมสร้างการค้าและการลงทุน เช่นเดียวกับการสนับสนุนนวัตกรรมและระบบดิจิทัล เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040” เฮอร์นันโดอธิบายเสริม

รายงานดังกล่าวสนับสนุนให้สมาชิกเอเปครักษาคำมั่นสัญญาของตนที่มีต่อเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลัง ยืดหยุ่น และสงบสุขผ่านการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Aotearoa

การเร่งรัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเตรียมผู้คนในภูมิภาคให้มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย เร่งความก้าวหน้าสู่การเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนเป็น 2 เท่าภายในปี 2030 รวมถึงการทุ่มเทความพยายามอย่างเข้มข้นเพื่อประกันความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของเอเปค

“เอเปคยึดมั่นในเป้าหมายของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย คือ การแปลงแรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมและผลประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค” เฮอร์นันโดกล่าวสรุป

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.apec.org/publications/2022/05/apec-regional-trends-analysis-may-2022-tackling-trade-costs-and-facilitating-supply-chain-networks-sustainable-recovery-amid-uncertainty

ที่มา

APEC. (20 May 2022). APEC’s Slower Growth, Rising Inflation Pose Risk. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-s-slower-growth-rising-inflation-pose-risk

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์