เอเปคดำเนินการอย่างเต็มเพื่อการที่ฟื้นฟูและยั่งยืนท่ามกลางความซับซ้อน

19 พฤษภาคม 2022 ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอเปคกำลังประชุมกันเพื่อดำเนินการตามจุดร่วมและมาตรการสนับสนุน ท่ามกลางฉากทัศน์ที่น่าเป็นห่วงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ความกดดันด้านเงินเฟ้อ และความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค

2 วันก่อนการประชุมรัฐมนตรีรับผิดชอบการประชุมการค้าของเอเปค เจ้าหน้าที่อาวุโสกำลังมองหาการพัฒนาแผนงานระยะเวลาหลายปีที่ครอบคลุมประเด็นการค้าและการลงทุนแบบดั้งเดิมและรุ่นต่อไป

ผลลัพธ์เหล่านี้จะให้การสนับสนุนอย่างมากต่อองค์การการค้าโลก (WTO) และผลักดันวาระการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 13 มิถุนายน ณ กรุงเจนีวาและมีรัฐมนตรีการค้าส่วนใหญ่ของเอเปคเข้าร่วม

การประชุมระดับรัฐมนตรีแต่ละครั้งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ เช่น การปฏิรูปองค์การการค้าโลก ทุนอุดหนุนการประมง และการปฏิรูปการอุดหนุนสิ่งแวดล้อมและเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ วาระการประชุมยังเป็นการสร้างความมั่นใจถึงการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ผ่านการค้าที่ครอบคลุมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการเข้าถึงทางเศรษฐกิจของผู้หญิง การอำนวยความสะดวกในการลงทุนและการค้าบริการ

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี 2022 ขณะที่เขาให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคที่กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ผ่านมากล่าวว่า “ผมไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของเอเปคและการมีส่วนร่วมของเราที่นี่เพื่อจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นที่เรากำลังเผชิญอยู่ และเพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนจากโควิด-19 ซึ่งยังคงเปราะบาง”

“เพื่อให้มั่นใจว่าการฟื้นตัวอย่างครอบคลุม มีความจำเป็นสำหรับเราในฐานะประเทศสมาชิกของภูมิภาคที่มีพลวัตมากที่สุด ในการขับเคลื่อนความพยายามของเราในการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการทบทวนการอภิปรายของเราเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีของเอเชียแปซิฟิกหลังโควิด- 19”

การเปิดภูมิภาคอีกครั้ง โดยใช้กลไกเส้นทางที่ปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมาชิกของเอเปคตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการนำการเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนกลับคืนมาเพื่อรักษาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

“ในขณะที่โลกค่อย ๆ เปิดอีกครั้งและการเดินทางข้ามพรมแดนกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ยังคงมีความแตกต่างในแง่ของการเข้าเมืองและมาตรการด้านสุขภาพทั่วทั้งภูมิภาคเอเปคอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการส่งเสริมแนวทางที่ทำงานร่วมกันได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นการเดินทางข้ามพรมแดนใหม่อย่างปลอดภัยและราบรื่น” นายธานีกล่าวเสริม

เจ้าหน้าที่อาวุโสแสดงการสนับสนุนอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มความครอบคลุมและทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อเอเปค 2022 “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) สมาชิกของเอเปคได้สำรวจแนวทางต่าง ๆ เช่น โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน (BCG) ที่เรียกร้องให้มีความพยายามแบบองค์รวม และประสานงานกันมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนความคิดและการดำเนินการเพื่อจัดการกับความไม่สมดุลและความไม่เท่าเทียมกันในและข้ามประเทศ

“ความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องการความพยายามอย่างเข้มข้นของเอเปคในการบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจและประชาชนของเรา ยิ่งไปกว่านั้น เราจำเป็นต้องเสริมสร้างความพร้อมและความยืดหยุ่นของเอเปคต่อความชะงักงันในอนาคต” นายธานีกล่าว

เขาเสริมว่าความพยายามที่แข็งขันของสมาชิกของเอเปคมีความจำเป็นต่อการบรรเทาผลกระทบของแรงกดดันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเอเปคในฐานะเวทีสนทนาควรมอบ “การดำเนินการที่เด็ดขาดและรอบคอบ ซึ่งตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมระดับโลกที่กำลังพัฒนา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้คนของเราสามารถเจริญเติบโตได้”

การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการค้าเอเปคจะประชุมกันในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กรุงเทพมหานคร (21-22 พฤษภาคม 2022)

ที่มา

APEC. (19 May 2022). APEC Pursues Full and Sustained Recovery amid Complexities. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-pursues-full-and-sustained-recovery-amid-complexities

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์