UNICEF เตือน อาจเกิดปัญหาเด็กขาดสารอาหารขั้นหายนะ เหตุสมครามยูเครนทำราคาพุ่ง

infoquest

เจ้าหน้าที่ขององค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) เปิดเผยว่า ค่ารักษาพยาบาลจากภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรงในเด็กพุ่งสูงขึ้น 16% เนื่องจากการที่รัสเซียบุกยูเครน และเศรษฐกิจที่ชะงักเนื่องจากโควิด-19

องค์การยูนิเซฟกล่าวว่า ราคาวัตถุดิบสำหรับอาหารบำบัดฉุกเฉิน (RUTF) เช่น ถั่วลิสง, น้ำมัน, น้ำตาล และสารอาหารอื่น ๆ ดีดตัวสูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดและสงคราม หากยังขาดเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมไปอีก 6 เดือน อาจมีเด็กจำนวนกว่า 600,000 คนที่จะขาดสารอาหารที่จำเป็น

ทั้งนี้ องค์การยูนิเซฟระบุว่า กล่องโภชนาการพิเศษหนึ่งกล่องที่มีอาหารบำบัดฉุกเฉินจำนวน 150 ซองซึ่งเพียงพอสำหรับระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ในการรักษาเด็กหนึ่งคนที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงให้กลับมาสุขภาพดีนั้น แต่เดิมมีราคาอยู่ที่ 41 ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นถึง 16% ทำให้ทางยูนิเซฟต้องการเงินสมทบทุนอีกกว่า 25 ล้านดอลลาร์เพื่อมาชดเชยในส่วนนี้

เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟยังออกมาเตือนในถ้อยแถลงอีกว่า นอกเหนือจากปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงภาวะโลกร้อนแล้วนั้น ราคาอาหารที่สูงขึ้นยังอาจนำไปสู่การเกิดภาวะทุพโภชนาการระดับ “หายนะ” ได้อีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์