เอเปคเร่งการใช้เทคโนโลยีพาหนะแบบใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

16 พฤษภาคม 2022 ที่ประชุมว่าด้วยยานยนต์เอเปค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การบรรลุเป้าหมายตามพันธกรณีด้านสภาพอากาศและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปุตราจายา (APEC Putrajaya Vision 2040) ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ยั่งยืน สมาชิกของเอเปคกำลังเร่งการประสานงานเพื่อพัฒนามาตรการที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับยานพาหนะแบบใหม่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของเอเปคและตัวแทนอุตสาหกรรมยานยนต์อาวุโสได้ประชุมกันที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของภาพรวมความร่วมมือ ทั้งทางด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับยานพาหนะ และความสามัคคีในการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่ก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค

นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองอธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในการเปิดที่ประชุมว่าด้วยยานยนต์เอเปค ซึ่งเป็นเวทีสำหรับอุตสาหกรรมและรัฐบาลเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้ารถยนต์ว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียน (the bio-circular-green: BCG) ที่เป็นส่วนหนึ่งของลำดับความสำคัญของการประชุมเอเปค 2022 อุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคควรใช้ช่วงเวลาและผลักดันไปข้างหน้า ด้วยความมุ่งมั่นลดคาร์บอนเป็นศูนย์และการปล่อยมลพิษต่ำ เพื่อนำไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและแก้ไขความกังวลและปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก”

“ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ ในการบรรลุอนาคตที่คาร์บอนเป็นศูนย์หรือคาร์บอนต่ำ เราต้องจำไว้ว่าสมาชิกเอเปคแต่ละแห่งมีความพิเศษเฉพาะตัว ดังนั้น เราจึงต้องการแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศของเรา” นายกฤศกล่าว

“ทั้งผู้กำหนดนโยบายและผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของนโยบาย เพราะหากไม่มีสิ่งนี้ อุตสาหกรรมจะไม่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้” นายกฤศกล่าวเสริม

สมาชิกของเอเปคมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการพัฒนาระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานทั่วไป และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกรถยนต์คาร์บอนต่ำ

เอเปคจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้น ในขณะที่สมาชิกแข่งขันกันเพื่อให้บรรลุการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกลง 45 เปอร์เซ็นต์จากระดับปี 2010 ภายในปี 2030 เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้พิจารณานโยบายเพื่อลดราคารถยนต์เทคโนโลยีใหม่โดยพิจารณาจากเครดิตภาษี ส่วนลดและส่วนลดและอื่น ๆ

เอเปคและสมาชิกตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างแรงจูงใจต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การผลิตและการรีไซเคิลส่วนประกอบของยานยนต์เทคโนโลยีใหม่ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์กึ่งตัวนำต่าง ๆ

ที่ประชุมยังนำเสนอความท้าทายโดยรอบของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จ ซึ่งตัวแทนภาคอุตสาหกรรมแนะนำให้สนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและให้ทุนสนับสนุนแผนการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จนถึงจุดที่ช่องทางการชาร์จอยู่ในตำแหน่งที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย จะทำให้การเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงส่งเสริมความเชื่อมั่นของตลาด

ผู้เข้าร่วมการประชุมยังเห็นพ้องกันว่า การมีเป้าหมายและข้อบังคับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีเสถียรภาพ โปร่งใสและคาดการณ์ได้จะสร้างทิศทางที่ชัดเจนและเป็นสัญญาณแก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมในระยะยาวและนักลงทุนว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

การประชุมจะร่วมมือกับคณะทำงานอื่น ๆ ของเอเปค เช่น คณะทำงานด้านพลังงานและคณะทำงานด้านการขนส่ง เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีและบริการด้านการคมนาคมขนส่งและการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นใหม่

ที่มา

APEC. (16 May 2022). APEC Auto Industry Accelerates Uptake of New-Technology Vehicles. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-auto-industry-accelerates-uptake-of-new-technology-vehicles

แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์