เอเปคส่งเสริมดิจิทัล การศึกษาสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมเพื่อการจ้างงานในอนาคต

13 พฤษภาคม 2022 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย , คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก 21 สมาชิกเอเปคกำลังผลักดันให้มีการฝึกอบรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมที่ประสานงานกันมากขึ้นในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนมีงานทำในอนาคต

การจ้างงานในภาคบริการ อุตสาหกรรม (รวมถึงการผลิตและการก่อสร้าง) ตลอดจนภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะลดลง 1.5 เปอร์เซ็นต์, 5.7 เปอร์เซ็นต์และ 2.6 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับในปี 2020 การตกงานจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่อย่างหนัก โดยการจ้างงานเยาวชนลดลง 8.7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020

“ความสำเร็จของเอเปคไม่ใช่แค่เรื่องการค้าและการลงทุนเท่านั้น ความสำเร็จของเอเปคควรรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีขึ้นและแข็งแกร่ง รวมถึงการศึกษา การสร้างขีดความสามารถ การคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม” ศาสตราจารย์ ดอง ซัน พาร์ค (Professor Dong Sun Park) หัวหน้าคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปคกล่าว

คณะทำงานได้ระบุแนวโน้มที่กำหนดอนาคตของการทำงานตั้งแต่ปี 2020 และได้เปลี่ยนทิศทางนโยบายในปีนี้ (2022) ไปสู่การสร้างพลเมืองที่ชาญฉลาดด้วยระบบดิจิทัลและความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค (APEC’s Putrajaya Vision) ซึ่งมีการกำหนดตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า

“เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกหลังเกิดโรคระบาด เราจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าผู้คนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ พร้อมไปด้วยทักษะและความสามารถแห่งอนาคต” ศาสตราจารย์  ปาร์คกล่าวเสริม

ในการประชุม 4 วันที่กรุงเทพมหานคร คณะทำงานได้วางกลยุทธ์และการดำเนินการตามนโยบายเพื่อส่งเสริมวาระการศึกษาในเอเปค รวมถึงการศึกษาข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้ายทางวิชาการ กรอบคุณวุฒิ การรับรู้ทักษะและการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา นวัตกรรมการศึกษา เช่นเดียวกับความสามารถในศตวรรษที่ 21 และการปฏิรูปการศึกษาเชิงโครงสร้าง และอื่น ๆ

การส่งเสริมตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น ครอบคลุมมีความสำคัญเช่นกันในการรับประกันงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นโยบายที่ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนการขยายการคุ้มครองทางสังคมและเครือข่ายความปลอดภัยจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับงานในอนาคต นโยบายเหล่านี้จะขยายไปถึงสตรี เยาวชน และคนพิการ

ที่ประชุมยังได้ฟังตัวแทนเยาวชนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแนะนำให้เอเปคสร้างความก้าวหน้ากับหลักสูตรโรงเรียน ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตร มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชนเพื่อกำหนดนโยบาย ตลอดจนส่งเสริมมาตรการที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อความยั่งยืน

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากขึ้นของเอเปคในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของเราและบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาค” คุณดุริยา อมตวิวัฒน์ (Duriya Amatavivat) ประธานร่วมของคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอเปคกล่าว

คุณดุริยา อมตวิวัฒน์ในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการจ้างงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และความยั่งยืนอย่างราบรื่นในสังคม

“สิ่งนี้สามารถช่วยให้เราก้าวหน้าในความพยายามระดับโลกในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และภัยธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” คุณดุริยากล่าว

การมุ่งเน้นไปที่การทำให้เป็นดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม สมาชิกของเอเปคสามารถให้อำนาจผู้เรียนในการปรับตัวและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

ที่มา

APEC. (13 May 2022). APEC Boosts Digital, Environmental Education and Training to Secure Future Jobs. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-boosts-digital-environmental-education-and-training-to-secure-future-jobs

หมายเหตุ

ผู้สนใจการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC Human Resources Development Working Group) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apec.org/press/news-releases/2022/apec-boosts-digital-environmental-education-and-training-to-secure-future-jobs

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิจัยประจำสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์